Zorginnovatie

Coördinatoren: dr. H.J. Luijendijk en prof. dr. S.U. Zuidema

Deze onderzoekslijn van de sectie ouderengeneeskunde richt zich vooral op het onderzoek naar verbetering van de samenhang en kwaliteit van zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Hierin zijn zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde belangrijke spelers om samen met (wijk)verpleegkundigen en praktijkondersteuner de zorg in de eerste lijn te verbeteren.

Het onderzoek naar zorginnovatie speelt in op actuele ontwikkelingen zoals de behoefte aan brede geriatrische assessment met integrale en multidisciplinaire zorg in of vanuit de huisartsenpraktijk en de evaluatie van huisartsenbedden in de regio. Het is gericht om de landelijk ontwikkelde kennis regionaal te implementeren passend binnen de lokale context. Een en ander wordt in de provincie Groningen bijvoorbeeld mogelijk vanwege het Groninger Zorgmodel voor Integrale Ouderenzorg (GZIO) dat lokale samenwerkingspartijen in de buurt of dorp stimuleert tot betere zorg voor kwetsbare ouderen.