Onderzoek

Zelfmanagement Astma-COPD

 • ICT-toepassingen ter bevordering van zelfmanagement bij astma en COPD patiënten

  Achtergrond

  In Nederland is vrijwel elk huishouden aangesloten op het internet. Ook ouderen zijn steeds vaker online. Binnen de gezondheidszorg zijn er verschillende tools, apps en websites voor patiënten beschikbaar. Helaas wordt bij de ontwikkeling hiervan niet altijd rekening gehouden met de patiënt. Wij proberen bij onze projecten de patiënt te betrekken zodat toekomstige digitale tools aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. 

  Doelstelling

  We zijn met verschillende projecten bezig waarbij we onderzoeken hoe internet patiënten kan ondersteunen bij het zelfmanagement van hun astma of COPD.

  Vraagstelling

  Kan de zorg voor astma- en COPD-patiënten verbeterd worden door toevoeging van digitale hulpmiddelen?

  Onderzoeksopzet

  • Focusgroeponderzoek waarbij patiënten wordt gevraagd naar hun mening over een patiëntenwebportaal
  • Literatuurstudie naar de effectiviteit van een gepersonaliseerde zelfmanagementtool voor astmapatiënten
  • Mening van patiënten ten aanzien van persoonlijk aangeboden labuitslagen van het longfunctieonderzoek van de astma-/COPD-dienst

  Startdatum project

  1 januari 2012

  Status van het project

  running

  Financiering

  Een deel van dit onderzoek is gefinancierd door Stichting Astma Bestrijding

  Meer weten?

  Projectgroep

  Thys van der Molen

  Esther Metting

  Folkert van Bruggen

  Contact

  Esther Metting – e.i.metting@umcg.nl