Onderzoek

Wijs Grijs

 • Multidisciplinaire screening en integraal behandeladvies voor kwetsbare ouderen: effect op welzijn en zelfregie

  Achtergrond

  Voor het optimaliseren van welzijn van deze thuiswonende kwetsbare ouderen lijkt een verandering van de indeling van het zorglandschap noodzakelijk. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg werden diverse projecten voor integrale ouderenzorg – verbeterprojecten in de 1e lijn – geïmplementeerd. Globaal bevatten deze projecten een screening op kwetsbaarheid, het maken van een zorgplan in overleg met de ouderen en te bespreken in multidisciplinair overleg, medicatiereview bij mensen met polyfarmacie en casemanagement. Hoewel de tevredenheid van de deelnemende ouderen en betrokken hulpverleners in het algemeen groot was, lijkt het effect marginaal of niet meetbaar.

  Doelstelling

  Het doel is om handvatten te vinden hoe men in de toekomst het beste de zorg voor de oudere in de 1e lijn kan inrichten en of het vergroten van regie van de oudere hier een bruikbaar middel voor is. De evaluatie van het uitgebreide geriatrische assessment van Wijs Grijs (Sȗnenz in Drachten) is hiervan een groot onderdeel.

  Vraagstelling

  Zijn ouderen in staat om zelf actief bij te dragen aan hun eigen gezondheid door middel van het stellen van doelen die voortvloeien uit analyse van hun gezondheidsproblemen via uitgebreide geriatrische assessment?

  Onderzoeksopzet

  Effect studie (niet gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek), procesanalyse deels door kwalitatieve onderzoeksmethode.

  Startdatum project

  1 september 2012

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Wijs Grijs, Sȗnenz

  Financiering

  De Friesland zorgverzekeraar Innovatie Fonds

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u kijken op de website: http://www.sunenz.nl/drachten/verwijzers/it-dok

  Voor het Nationaal Programma Ouderenzorg zie www.beteroud.nl.

  publicaties

  Bos I, Rietkerk W, Barentsen ARW. Zuidema SU. Medicatieveiligheidsscreening medicatiegebruik bij kwetsbare ouderen van de huisartsenpopulatie. http://www.verensotijdschrift.nl/om2015/december-2015/wetenschap/medicat...

  Projectgroep

  Wanda Rietkerk, AIOTO, UMCG

  prof. dr. Sytse U. Zuidema, UMCG

  prof. dr. Joris Slaets, UMCG

  dr. Klaske Wynia, UMCG

  dr. Debby Gerritsen, Radboudumc

  Contact

  Wanda Rietkerk (Rietkerkw.umcg@gmail.com)