Werkwijzer APC

Toets communicatieve vaardigheden

Het eerste half jaar van je opleiding is het APC-onderwijs gericht op de basis-consultvaardigheden. Aan het eind van de zesde maand word je gevraagd om zes consult-opnames in te leveren. Deze consulten worden door een ervaren huisarts of gedragswetenschapper geobserveerd en van feedback voorzien. Om tot een gestructureerd en goed onderbouwd oordeel te komen maken ze gebruik van een lijst met gedragscriteria, de Maas-Globaal. Een belangrijk doel van de toets is om, met behulp van de feedback,  leerdoelen te formuleren.  

1. Wat lever je aan?

-          Zes consulten met best practices. Laat zien dat je de basisconsultvaardigheden beheerst.

-          De maximale duur van een consult is 20 minuten (inclusief lichamelijk onderzoek). Het consult dient goed verstaanbaar te zijn en betrekking te hebben op een andere ICPC-code. Zorg voor enige diversiteit bij de patiënten (leeftijd, geslacht, etc.).

-          Zowel de patiënt als jijzelf dienen duidelijk in beeld te zijn. Het lichamelijk onderzoek hoeft niet (mag wel) in beeld te komen. Laat wel het geluid aanstaan!

-          Eén van de aangeleverde opnames betreft een consult op de huisartsenpost.

-          Een vervolgconsult is niet toegestaan.

-          De patiënt geeft hoorbaar toestemming voor de opname van het consult.

Ingeleverd materiaal dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt niet beoordeeld.

2. Hoe lever je aan?

Zet je opnames op een usb-stick, duidelijk voorzien van naam en groepsnummer en eventueel gesproken dialect/taal. Gebruik hiervoor een beveiligde (versleutelde) USB-stick. Jij bent eigenaar van het beeldmateriaal en verantwoordelijk voor het waarborgen van de pricacy! Via Nestor ontvang je de contactgegevens van degene die jouw consulten zal beoordelen. Bespreek met deze persoon hoe je de USB-stick aanlevert. Draag de USB-stick bij voorkeur persoonlijk over. Bespreek met de beoordelaar hoe je het materiaal retour ontvangt. 

3. Wat krijg je terug?

Binnen de afgesproken termijn  krijg je je materiaal met scorelijsten en schriftelijke feedback terug. De feedback en de waardering ontvang je digitaal. Het is vaak mogelijk om de feedback persoonlijk met de beoordelaar te bespreken. Neem hiervoor zélf het initiatief.   Bespreek de feedback in alle gevallen met je opleider. Afhankelijk van de waardering van de toets word je gevraagd om een afspraak te maken met je groepsbegeleiders.