Werkwijzer APC

 Toets communicatieve vaardigheden

Het eerste half jaar van je opleiding is het APC-onderwijs gericht op de basis-consultvaardigheden. Aan het eind van de zesde maand word je gevraagd om (vanaf september 2020) vier consult-opnames (zie richtlijn consultopnames door aios) in te leveren. Deze consulten worden door een ervaren huisarts of gedragswetenschapper geobserveerd en van feedback voorzien. Om tot een gestructureerd en goed onderbouwd oordeel te komen maken ze gebruik van een lijst met gedragscriteria, de Maas-Globaal. Een belangrijk doel van de toets is om, met behulp van de feedback,  leerdoelen te formuleren. 

1. Wat lever je aan?

-          Vier consulten met best practices. Laat zien dat je de basisconsultvaardigheden beheerst (vanaf september 2020).

-          De maximale duur van een consult is 20 minuten (inclusief lichamelijk onderzoek). Het consult dient goed verstaanbaar te zijn en betrekking te hebben op een andere ICPC-code. Zorg voor enige diversiteit bij de patiënten (leeftijd, geslacht, etc.).

-          Zowel de patiënt als jijzelf dienen duidelijk in beeld te zijn. Het lichamelijk onderzoek hoeft niet (mag wel) in beeld te komen. Laat wel het geluid aanstaan!

-          Een vervolgconsult is niet toegestaan.

-          De patiënt geeft hoorbaar toestemming voor de opname van het consult.

Ingeleverd materiaal dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt niet beoordeeld.

2. Hoe lever je aan?

Upload de vier (vanaf sept'20) opnames naar het Videolab.

Via je UMCG mail ontvang je gegevens om jouw account voor het Videolab te activeren. Volg de instructies in de mail om jouw opnames aan te leveren aan je beoordelaar.

3. Wat krijg je terug?

Binnen de afgesproken termijn  krijg je je beoordeling/feedback terug. De feedback en de waardering ontvang je digitaal. Het is vaak mogelijk om de feedback persoonlijk met de beoordelaar te bespreken. Neem hiervoor zélf het initiatief.  Bespreek de feedback in alle gevallen met je opleider. 

4. Wat doe je met het resultaat?

De APC toets bestaat naast de beoordeling van consulten uit het maken van een analyseverslag (zie ook Lokaal Toetsplan)

  • Neem het ingevulde feedback-formulier en het analyseverslag op in je-portfolio (uploaden onder ‘mijn documenten’).
  • Mail het ingevulde feedback-formulier naar de APC-commissie.
  • In het analyseverslag verwerk je de feedback van de beoordelaar (en feedback verkregen tijdens andere momenten) en zet die om in leerdoelen (geformuleerd volgens het SMART-principe). De AIOS bespreekt het analyseverslag met de opleider en met de groepsbegeleiders tijdens het 3e voortgangsgesprek.
  • In geval van een onvoldoende op de APC toets (d.w.z. wanneer de gemiddelde score over 6 consulten lager dan 3.3 ligt), lever je voor het einde van jaar 1 drie nieuwe consulten aan bij de groepsbegeleider. In deze consulten laat je zien dat groei is gerealiseerd ten aanzien van de feedback en leerdoelen uit het analyseverslag. Wanneer onvoldoende bij analyse verslag moet je een nieuw verslag inleveren bij de groepsbegeleider.