Werkwijzer APC

Toets communicatieve vaardigheden

Het eerste half jaar van je opleiding is het APC-onderwijs gericht op de basis-consultvaardigheden. Aan het eind van de zesde maand word je gevraagd om zes consult-opnames (zie richtlijn consultopnames door aios) in te leveren. Deze consulten worden door een ervaren huisarts of gedragswetenschapper geobserveerd en van feedback voorzien. Om tot een gestructureerd en goed onderbouwd oordeel te komen maken ze gebruik van een lijst met gedragscriteria, de Maas-Globaal. Een belangrijk doel van de toets is om, met behulp van de feedback,  leerdoelen te formuleren. 

1. Wat lever je aan?

-          Zes consulten met best practices. Laat zien dat je de basisconsultvaardigheden beheerst.

-          De maximale duur van een consult is 20 minuten (inclusief lichamelijk onderzoek). Het consult dient goed verstaanbaar te zijn en betrekking te hebben op een andere ICPC-code. Zorg voor enige diversiteit bij de patiënten (leeftijd, geslacht, etc.).

-          Zowel de patiënt als jijzelf dienen duidelijk in beeld te zijn. Het lichamelijk onderzoek hoeft niet (mag wel) in beeld te komen. Laat wel het geluid aanstaan!

-          Eén van de aangeleverde opnames betreft een consult op de huisartsenpost.

-          Een vervolgconsult is niet toegestaan.

-          De patiënt geeft hoorbaar toestemming voor de opname van het consult.

Ingeleverd materiaal dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt niet beoordeeld.

2. Hoe lever je aan?

Zet je opnames (deze moeten af te spelen zijn met Windows- en/of VCL Media Player) op een usb-stick, duidelijk voorzien van naam en groepsnummer en eventueel gesproken dialect/taal. Gebruik hiervoor een beveiligde (versleutelde) USB-stick. Jij bent eigenaar van het beeldmateriaal en verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy! Via Nestor ontvang je de contactgegevens van degene die jouw consulten zal beoordelen. Bespreek met deze persoon hoe je de USB-stick aanlevert. Draag de USB-stick bij voorkeur persoonlijk over. Bespreek met de beoordelaar hoe je het materiaal retour ontvangt. 

3. Wat krijg je terug?

Binnen de afgesproken termijn  krijg je je materiaal met scorelijsten en schriftelijke feedback terug. De feedback en de waardering ontvang je digitaal. Het is vaak mogelijk om de feedback persoonlijk met de beoordelaar te bespreken. Neem hiervoor zélf het initiatief.  Bespreek de feedback in alle gevallen met je opleider. 

4. Wat doe je met het resultaat?

De APC toets bestaat naast de beoordeling van consulten uit het maken van een analyseverslag (zie ook Lokaal Toetsplan)

  • Neem het ingevulde feedback-formulier en het analyseverslag op in je-portfolio (uploaden onder ‘mijn documenten’)
  • In het analyseverslag verwerk je de feedback van de beoordelaar (en feedback verkregen tijdens andere momenten) en zet die om in leerdoelen (geformuleerd volgens het SMART-principe). De AIOS bespreekt het analyseverslag met de opleider en met de groepsbegeleiders tijdens het 3e voortgangsgesprek.
  • In geval van een onvoldoende op de APC toets (d.w.z. wanneer de gemiddelde score over 6 consulten lager dan 3.3 ligt), lever je voor het einde van jaar 1 drie nieuwe consulten aan bij de groepsbegeleider. In deze consulten laat je zien dat groei is gerealiseerd ten aanzien van de feedback en leerdoelen uit het analyseverslag. Wanneer onvoldoende bij analyse verslag moet je een nieuw verslag inleveren bij de groepsbegeleider.