Werkwijze E-portfolio

Aanleiding

Vanaf 1 september 2015 werken alle aios in alle jaren met het e-portfolio.

Doel werkwijze:

  • Aios zijn in staat om hun eigen ontwikkeling te volgen en bij te sturen. Ze nemen deel aan de in de regelgeving benoemde toetsings- en beoordelingsmomenten en voeren hierop regie;
  • Groepsbegeleiders en opleiders zijn in staat om de ontwikkeling van de aios te stimuleren, te bewaken en periodiek te beoordelen;
  • De teamleider (en jaarondersteuner) zijn in staat om de voortgang van de aios te bewaken en voortgangsproblemen vast te stellen;
  • Transparantie creëren voor alle betrokkenen

De werkwijze voldoet aan de volgende criteria:

  • Duurzaam, zo simpel mogelijk en voor alle jaren gelijkvormig;
  • Passend binnen actuele landelijke en lokale kaders en protocollen (o.a. Landelijk Toetsprotocol, lokaal toetsplan, Bewaken voortgang aios en de rol van het hoofd, de teamleiders en de beoordelingscommissie (Emaar en van Dijk, 2014);
  • Het e-portfolio fungeert als een schakelmoment tussen de stages tegen de achtergrond van een doorgaande lijn. Opleiders en groepsbegeleiders bouwen voort op de opleidingsgeschiedenis;
  • Het e-portfolio ondersteunt administratieve en juridische processen, zoals de overgang naar een volgende opleidingsfase of het afronden van de opleiding.

Actualisering en beheer

De werkwijze valt onder verantwoordelijkheid van de teamleiders. Zij stellen deze  ieder jaar opnieuw vast op basis van het lokaal toetsplan.