Wat doet een AHON-registratiepraktijk?

Gebruik van zorggegevens

  • De huisartsenpraktijk geeft toestemming voor het gebruik van de routinematig geregistreerde zorggegevens door het AHON.

 Aanleveren van data (periodieke data-extractie)

  • Huisartsenpraktijken hebben of krijgen via een inlogstructuur toegang tot het VIPLive portaal van Calculus/Proigia; de huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat de data vanuit het eigen HIS ieder kwartaal worden geüpload naar Calculus/Proigia. Dit is heel eenvoudig en kost nauwelijks tijd;
  • Na deze upload wordt de huisartsenpraktijk gevraagd om ieder kwartaal deze geüploade data door te leveren aan de AHON-database. Dit kan door in het VIPlive portaal op de ‘AHON’-knop te klikken; daarmee wordt het proces in gang gezet om de data te pseudonimiseren en door te leveren aan het AHON. Ook deze handeling is gemakkelijk en vraagt weinig tijd.

  Privacy

  • In het VIPlive portaal registreert de huisartsenpraktijk patiënten die bezwaar maken tegen het opnemen van hun zorggegevens in de AHON-database; zodra deze gegevens worden aangeboden voor pseudonimisatie, zorgt het systeem er automatisch voor dat de gegevens van deze patiënten niet worden doorgestuurd.

 Patiëntenvoorlichting en –informatie

  • AHON zorgt voor materialen  zoals posters en folders, waarmee huisartsenpraktijk hun patiënten kunnen informeren over het gebruik van gepseudonimiseerde zorggegevens door het AHON. De huisartsenpraktijk informeert patiënten ook over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gepseudonimiseerde zorggegevens door het AHON.

 Meedoen aan onderzoek & innovatie

  • Huisartsenpraktijken die deelnemen aan de AHON-database kunnen deelnemen  aan wetenschappelijk onderzoek of innovatieprojecten in AHON-verband.

Hoe is de privacy geregeld en hoeveel tijd kost het u?