Voortgangsgesprekken

We pakken voortgangsgesprekken op

Per 1 maart 2017 starten we weer met de voortgangsgesprekken voor opleiders. Onze doelen daarbij zijn:

  • Kwaliteitsbewaking van onze opleiders: wat kunnen ze, wat hebben ze nog te leren?
  • Samenwerking verstevigen door feedback te geven én te krijgen
  • Voeling houden met onze doelgroep: wat houdt hen bezig en hoe kunnen wij daarop inspelen?
  • Koppeling aan (her)-erkenning om efficiënt te werken voor opleider en Instituut

We willen vooral ook invulling geven aan een door de opleiders vaak genoemde wens: meer feedback over het functioneren als opleider. Daarom zullen de voortgangsgesprekken meer gebaseerd gaan worden op verzamelde feedback en informatie vanuit scholing (zoals we dat bij de aios ook doen).

Dat is de reden dat we de voortgangsgesprekken ook koppelen aan her-erkenning opleiders en aan de overgang naar een hoger opleiders level/expertiseniveau.  Voortgangsgesprekken worden op deze manier  een steeds terugkerend onderdeel van begeleiding en ondersteuning, bedoeld als verdere ontwikkeling en bekwaming  in het opleiderschap. De komende 2 jaar gaan we dit geleidelijk invoeren. We denken dat we daarmee samen met de opleiders een inspirerende kwaliteitsslag kunnen maken! We maken er eerst een pilot van en horen graag uw feedback.

We beginnen de voortgangsgesprekken met de opleiders die in 2015, of eerder, gestart zijn en hun 1e her-erkenning tegemoetzien. Daarna volgen de opleiders die langer geleden een voortgangsgesprek hebben gehad. En zo zal in de komende jaren een gesprekkencyclus worden opgezet.

Stand van zaken najaar 2017

Inmiddels zijn er ruim 30 Voortgangsgesprekken gevoerd met de beginnende huisartsopleiders die dit jaar in aanmerking komen voor herregistratie. Een voortgangsgesprek heeft als doel om je ontwikkeling als huisartsopleider te faciliteren en de samenwerking met het instituut af te stemmen. Feedback als middel om meer te leren over je functioneren als opleider staat centraal. Door middel van een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) kun je verder werken aan je eigen ontwikkeling. Eenzelfde leerproces als bij je aios.

Het waren boeiende en ook nuttige gesprekken die ons als Instituut ook veel leren over onze dienstverlening, scholing en begeleiding naar opleiders en hoe dat beter kan.
Voor de rest van het jaar plannen we ook gesprekken met de andere huisartsopleiders opleiders die dit jaar toe zijn aan her-erkenning.

Voor vragen kunt u contact opnemen via opleidershag@umcg.nl  t.a.v.  Patricia Heath