Voorbereiding en Koppeling (jaar 2)

Koppeling aios - stageopleider (jaar 2)

Zodra de vrijstellingen bekend zijn, kun je je voorkeur voor een stageplek aangeven op het formulier Voorkeuren Stages (dit ontvang je op het instituut). Dit formulier dient te worden ingeleverd bij Stageplanning en -beheer. Lees voor het invullen goed het leerwerkplan van je beoogde stageplekken door. Deze zijn te vinden op Nestor > Huisartsopleiding Algemeen > Onderwijs jaar 2. Hier vind je het uitgebreide profiel van de stageplek en de dagen die je aanwezig dient te zijn. Na indeling ontvang je een voorlopig koppelingsvoorstel. Je hebt daarna een week de tijd om te ruilen, waarna de definitieve koppeling plaatsvindt.