Voorbereiding en koppeling

Voorbereiding en koppeling

Drie maanden voordat je begint met het derde jaar word je uitgenodigd om je profiel in te vullen in het digitale koppelingssysteem. Bekijk ook het geografisch overzicht van de locaties van onze opleiders en de informatie over het koppelingsproces. Zodra je een koppelingsvoorstel hebt ontvangen, neem je het initiatief om met de beoogde opleider kennis te maken. Het is van groot belang om dit zo spoedig mogelijk te doen. Je voorkomt op die manier vertraging voor jezelf en, aangezien alle koppelingen met elkaar samenhangen, voor anderen. Als dit gesprek naar tevredenheid is verlopen, geef je dit aan het secretariaat door. Mochten er twijfels of onduidelijkheden zijn, dan horen we dat uiteraard ook graag zo snel mogelijk.