Voor studenten

Een derde tot een vierde deel van de basisartsen kiest voor het vak huisartsgeneeskunde. De overige studenten werken later samen met huisartsen. Kennis van de huisartsgeneeskunde is dan ook voor alle medisch studenten van belang.

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde probeert de geneeskundestudent een breed programma aan te bieden. Zij is betrokken bij de organisatie van het Basiscurriculum G2020 en levert onder meer inzet bij de presentatie van de patiëntcolleges.

Ook geeft zij diverse werkcolleges binnen het onderwijs van de Learning Communities en organiseert zij  profileringsonderwijs. Tevens maakt zij opdrachten voor Bachelor Thesis & Product.

Voor de masterstudenten organiseert de afdeling colleges, de M2-coschappen en, indien mogelijk, M3-plekken voor semi-arts stages. Ook participeert zij in het faciliteren van wetenschappelijke M3-stages. 

Genoeg aanbod dus!