Voor studenten

Een derde tot een vierde deel van de basisartsen kiest voor het vak huisartsgeneeskunde. De overige studenten werken later samen met huisartsen. Kennis van de huisartsgeneeskunde is dan ook voor alle medisch studenten van belang.

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde probeert de geneeskundestudent een breed programma aan te bieden. Zij is betrokken bij de organisatie van het Basiscurriculum G2020 en levert onder meer inzet bij de presentatie van de patiëntcolleges.

Ook geeft zij diverse werkcolleges binnen het onderwijs van de Learning Communities en organiseert zij individuele profileringsprojecten (IPP), en een individuele profileringscursus (IPC). Tevens maakt zij opdrachten voor de JSM-bachelorstudenten.

Voor de masterstudenten organiseert de afdeling colleges, de M2-coschappen en M3-plekken voor semi-arts stages. Ook participeert zij in het faciliteren van wetenschappelijke M3-stages. Samen met de beroepsopleiding levert zij een bijdrage in het schakeljaar huisartsgeneeskunde. 

Genoeg aanbod dus!