Voor huisartsen

Opleiden van coassistenten en begeleiden van studenten verrijkt het werk als huisarts. Kennisoverdracht geeft inspiratie en plezier. U draagt bij aan het begrip van toekomstige intramurale specialisten voor ons specialisme.  Wellicht kunt u door uw enthousiasme studenten winnen voor ons vak.

Er zijn enkele mogelijkheden voor huisartsen om studenten of coassistenten te begeleiden: