Visie

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Dit doet zij door:

  • onderwijs aan geneeskundestudenten te verzorgen;
  • huisartsen op te leiden;
  • wetenschappelijk onderzoek te doen;
  • (na)scholing en professionalisering van docenten.

Om deze taken optimaal uit te kunnen voeren is een sterke relatie tussen de afdeling (de academie) en patiëntenzorg onontbeerlijk. Voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit Noord-Nederland bestaan er daarom twee netwerken van de afdeling: het AHON en het UNO-UMCG.