Vertrouwenspersoon

Een van de taken van de Centrale Opleidingscommissie (COC) van het UMCG is het bemiddelen bij een conflict tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation. In dergelijke gevallen kan de vertrouwenspersoon van het UMCG, mevr. drs. P. Remmelts (T) 050 - 361 03 04, worden ingeschakeld. Zij is tevens gecertificeerd mediator. Daarnaast kan een medicus als vertrouwenspersoon worden ingeschakeld: de heer prof. dr. J.L.N. Roodenburg em (T) 050 - 3612537 (j.l.n.roodenburg@umcg.nl). Indien gewenst, kan dhr. Roodenburg een doorverwijzing in gang zetten naar een vrouwelijke vertrouwenspersoon.

Bij aios huisartsgeneeskunde is het inschakelen van de vertrouwenspersoon doorgaans pas aan de orde wanneer het conflict ook met tussenkomst van groepsbegeleiders, teamleider of hoofd opleiding niet kan worden opgelost; functies die bij de andere vervolgopleidingen niet bestaan.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ook worden ingeschakeld als conflicten tussen aios en opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde onoplosbaar lijken.

Zie hiervoor ook bij 'geschil en bezwaar' (Landelijke wet- en regelgeving)