• Reizigersadvies

    Als u een (verre) reis maakt, kunnen wij u informeren over de vaccinaties en eventuele anti- malaria middelen die u nodig heeft. Dit advies is alleen bedoeld voor mensen die bij ons ingeschreven staan als patiënt. Lees meer

  • Atriumfibrilleren ( boezemfibrilleren) spreekuur

    Wanneer u bekend bent met boezemfibrilleren (nu of in het verleden) en hiervoor niet onder behandeling bent bij de cardioloog, komt u in aanmerking voor het spreekuur “Atriumfibrilleren”. Voor informatie over dit spreekuur, klik hier

  • Nieuwe manager werkzaam in de AHG

    Vanaf september is dhr. P. Wijnja als hoofd werkzaam binnen onze praktijk. Hij vervangt hiermee drs. A.S.P.M. Breed.

Vakanties huisartsen:

Drs.  P.E. Hermse- de Waard                 18-02-2019 t/m 22-02-2019

Drs . J. Talsma                                           27-02-2019 t/m 08-03-2019

Drs. E. de Lange                                       18-02-2019 t/m 22-02-2019

Drs. D. Rinkes                                           18-02-2019 t/m 22-02-2019