URinControl

 • Een app voor ongewild urineverlies bij volwassen vrouwen

  Achtergrond

  Incontinentie komt veel voor, 25-45% van de volwassen vrouwen heeft er last van. Het kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. De standaardbehandeling is blaastraining en/of bekkenbodemspieroefeningen. Dit kan gegeven worden door een huisarts, praktijkondersteuner of bekkenfysiotherapeut. Deze behandeling werkt goed, maar kost veel tijd en geld. Ook vinden vrouwen het moeilijk om de oefeningen vol te houden. Biedt een app de oplossing? In dit onderzoek zoeken we het uit!

  Doelstelling

  URinControl (spreek uit You Are in Control) zoekt uit of volwassen vrouwen met incontinentie uit de eerste lijn behandeld kunnen worden met een app. De app is ontwikkeld door de afdeling en nu alleen nog voor het onderzoek beschikbaar.

  Vraagstelling

  Primaire onderzoeksvraag: Is behandeling met een app even effectief als de standaardbehandeling?

  Overige onderzoeksvragen: Kosten, kwaliteit van leven, verbetering volgens patiënt, invloed op seksualiteit, procesevaluatie gebruikerservaringen met e-health van patiënt én hulpverlener.

  Onderzoeksopzet

  Het is een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT). 250 vrouwen uit huisartsenpraktijken in Noord-Nederland doen mee. De helft ontvangt de app, de andere helft krijgt zorg via de huisarts. Follow-up vindt plaats na 4 en 12 maanden.

  Startdatum project

  1 december 2014

  Status van het project

  running

  Financiering

  Het project wordt gefinancierd door ZonMw in het kader van doelmatigheid. Verder is er nog een subfinanciering van de P.W. Boer Stichting

  Meer weten?

  Ga dan naar onze overzichtelijke website www.URinControl.nl. We kunnen u ook altijd telefonisch of per mail toelichting geven! E-mail: URinControl@umcg.nl

  Projectgroep

  Mw. dr. (Janny) H. Dekker – huisarts-onderzoeker, hoofdonderzoeker URinControl

  Dhr. dr. (Marco) H. Blanker – huisarts-onderzoeker, hoofdonderzoeker URinControl

  Mw. (Anne) M.M. Loohuis, Msc. – huisarts in opleiding en promovenda (AIOTHO), promovenda URinControl

  Mw. H.C. (Henriette) Westers, Msc. – onderzoeksmedewerker URinControl

  Prof. dr. (Marjolein) Y. Berger – afdelingshoofd huisartsgeneeskunde, verrichter onderzoek URinControl

  Contact

  Anne Loohuis – URinControl@umcg.nl