Laatste UNO-UMCG nieuws

Het UNO-UMCG heeft sinds kort een zeventiende participant: de Friese KwadrantGroep. Onder deze zorgcombinatie vallen onder meer de ouderenzorgorganisaties Elkander, De Friese Wouden en Palet.

Het ministerie van VWS maakte vandaag bekend dat het UNO-UMCG en de vijf andere academische netwerken ouderenzorg structurele financiering krijgen.

Welke samenwerkingsvormen tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde zijn er in Noordoost-Nederland? En sluit dit aanbod aan op de vraag van de cliënt? Dat wil de themagroep Eerstelijns...

UNO-UMCG

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk.

Download het meerjarenplan van het UNO-UMCG >