Nieuws

Het UMCG is gestart met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De eerste twaalf artsen zijn op 1 september begonnen met de driejarige opleiding.
 

“Het meest hinderlijke geluid voor mensen met dementie is geluid dat ze niet direct herkennen”, legt promovenda Janouk Kosters van het UNO-UMCG uit in een artikel voor dagblad Trouw.

...

Voor het eerst heeft het UNO-UMCG een publieksjaarverslag uitgegeven over lopende en afgeronde onderzoeken en activiteiten.

Welke impact heeft Covid-19 op de verpleeghuizen? Hoe verloopt de epidemie en wat heeft de zorgsector acuut nodig tijdens deze crisis?

Ouderen in verpleeghuizen moeten regelmatig verhuizen. Hoe ervaren zij en hun naasten die verhuizingen en hoe zou dat beter kunnen?

Twee nieuwe implementatieadviseurs van het UNO-UMCG gaan zich richten op het uitbreiden van de samenwerking met mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Op 7 juli doorstond Wanda Rietkerk met glans de verdediging van haar proefschrift

Kan wel, lukt wel, mag wel

Vier maanden geleden alweer dat er een virus op ons afkwam. Een virus dat waarschijnlijk dodelijk zou zijn voor de populatie waar wij ons dagelijks voor inspannen.

Wat kun je leren uit notulen van crisisoverleggen? Onderzoekers van het UNO-UMCG en collega-netwerk UNC-ZH analyseerden de notulen van de crisisteams om inzicht te krijgen in de impact van de...

Implementatieadviseur Ivonne Lesman van het UNO-UMCG begeleidde het onderzoek naar de versoepeling van de bezoekregeling, dat plaatsvond bij Noorderzorg.