Nieuws

De aanpak van het implementatieonderzoek Mosart+ is gewijzigd.

De invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) roept bij veel zorgmedewerkers juridische vragen op en leidt tot ethische dilemma's. De belangstelling voor de Thematafel van 2 februari was dan ook...

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) onderstreep

Hoe denken naasten over familieparticipatie bij de zorg voor hun naaste?

Bij verpleeghuispatiënten kent COVID-19 een grote hoeveelheid aan symptomen. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt naar schatting bijna 30% van de bewoners met...

Onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met corona laat zien dat er een grote variatie is aan symptomen.

Voor de essaybundel 'Ethiek in tijden van corona' werkten ethiekonderzoekers Nina Hovenga en Elleke Landeweer van het UNO-UMCG als gastauteur mee aan het essay 'COVID-19 in verpleeghuizen:...

Door samen met ouderen persoonlijke, haalbare doelen te stellen kun je bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Ook tijdens corona groeit het team van UNO-UMCG door.  De volgende collega's stellen we graag aan je voor (van links naar rechts): Leentje van Alphen, Marike Schokker, Ylse van Dijk en Miranda...

Op 17 november organiseerde het UNO-UMCG een online sessie voor alle themagroepleden. Het doel was kennismaken en ervaringen en kennis uitwisselen. De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen.