Nieuws

Medewerkers van twaalf zorgorganisaties hebben inmiddels deelgenomen aan de workshop ‘Wat is goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk’ (kortweg: ‘Moreel beraad’) van het UNO-UMCG.

Somberheid en verdriet bij cliënten, hoe ga je daarmee om? Verzorgenden en psychologen gingen hierover in gesprek tijdens een bijeenkomst van de themagroep Zorgethiek.

Het project ‘Parkinson App’ van dr. Hans Wouters en prof. dr. Sytse Zuidema is genomineerd voor de Patient Innovation Award 2019.

Drie studenten geneeskunde hebben voor het UNO-UMCG onderzoek gedaan naar leerstijlen van verzorgenden en verpleegkundigen. 688 zorgprofessionals deden mee aan de enquête.

Ouderenzorg en gehandicaptensector kunnen veel van elkaar leren. Kom dat op 26 september ontdekken tijdens 'Zoek het uit!', een congres van Vilans en UNO-UMCG in De Nieuwe Kolk in Assen.

De onderbouwing van streefwaarden voor LDL-cholesterol in de CVRM-richtlijn rammelt. Dat schrijven onderzoekers Dika Luijendijk en Esther de Haas in een kritisch artikel in artsenweekblad Medisch...

Het UNO-UMCG-kennisthema Zorgrelaties krijgt subsidie van het programma Ethiek en Gezondheid van ZonMw voor een empirisch-ethisch onderzoek.

In een gratis e-training leren verzorgenden en verpleegkundigen om vijftien signalen van pijn te herkennen en de PAIC 15 te gebruiken.

Schrijf ik psychofarmaca volgens de richtlijn voor? Dat kunnen specialisten ouderengeneeskunde checken met de Psychofarmaca Tool van het UNO-UMCG.

Specialisten ouderengeneeskunde hebben behoefte aan handvatten bij het afbouwen van preventieve cardiovasculaire medicatie.