Laatste UNO-UMCG nieuws

De aanpak van het implementatieonderzoek Mosart+ is gewijzigd.

De invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) roept bij veel zorgmedewerkers juridische vragen op en leidt tot ethische dilemma's. De belangstelling voor de Thematafel van 2 februari was dan ook...

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) onderstreep

UNO UMCG: wie zijn we en wat doen we?

UNO-UMCG

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en twintig ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Bekijk het factsheet 'Wij zijn UNO-UMCG' >

UNO-UMCG is onderdeel van:

Bekijk de SANO-video >