Toolbox Gedragsvisite

Probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak bepaald door verschillende factoren en is contextgevoelig. Daarom is het van belang om probleemgedrag multidisciplinair te benaderen, vanuit een gezamenlijke visie op gedrag en vanuit de specifieke deskundigheid van iedere betrokken zorgprofessional. Een instrument voor een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag is de gedragsvisite, ook wel omgangsoverleg genoemd.

Effectieve gedragsvisites

Sommige organisaties werken al met gedragsvisites, andere organisaties overwegen om deze aanpak in te voeren. Wat maakt een gedragsvisite effectief? Wie nemen er idealiter aan deel? Dat heeft de themagroep Probleemgedrag in kaart gebracht.

Wat vindt u in deze toolbox?
In deze toolbox staan hulpmiddelen om zelf een gedragsvisite in te stellen of om uw bestaande gedragsvisites te optimaliseren. Ook vindt u hier praktijkvoorbeelden van gedragsvisites uit een aantal zorgorganisaties die deelnemen aan het UNO-UMCG.
 

Ontwikkeld door UNO-UMCG

Praktijkvoorbeelden

Hulpmiddelen

Blauwdruk gedragsvisite

Stappenplan Probleemgedrag   (Cartintreggeland)

ABC-schema om gedrag te beoordelen

Handreiking gedragsvisite

Omgangsoverleg (Dignis)

Stoplicht-methode om   controleverlies bij cliënt te herkennen

Stappenplan implementatie   gedragsvisite

Aanpak gedragsvisite   (Noorderbreedte)

 

 

Instructiekaart gedrag   (Noorderbreedte)

 

 

Kosteloos advies
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan ondersteuning bij de gedragsvisite? Neem voor kosteloos advies contact op met de implementatieadviseurs van het UNO-UMCG via uno@umcg.nl 


Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie UMCG en voorzitter UNO-UMCG:

“Een gedragsvisite is een professionele manier om in de praktijk alle inzichten te verzamelen over het gedrag van een cliënt. Zorgmedewerkers, een psycholoog en een arts gaan dan om de tafel zitten om te bespreken welk gedrag zij zien bij de bewoner,wat de oorzaak kan zijn en wat zij vervolgens kunnen doen om de zorg voor de cliënt te verbeteren. Zij nemen daarbij de informatie die de familie heeft gegeven in familiegesprekken als input mee. In een aantal verpleeghuizen worden  al gedragsvisites gedaan.”

Implementatieadviseur Ivonne Lesman van het UNO-UMCG:

“In de themagroep Probleemgedrag hebben we de ervaringen met gedragsvisites geïnventariseerd. Er is een blauwdruk voor de gedragsvisite ontwikkeld en er is een implementatiewijzer gemaakt, zodat organisaties hiermee hun eigen gedragsvisite verder kunnen professionaliseren.”