Toetsen en Beoordelen

Toetsen en beoordelen

De huisartsopleider en de aios voeren geregeld gesprekken over de voortgang. Iedere drie maanden vullen de huisartsopleider en de groepsbegeleiders ieder een Competentie Beoordelingslijst (ComBel) in. De aios stelt naar aanleiding van deze gesprekken twee of drie leerdoelen op en bespreekt deze met de opleider. Vervolgens voeren de groepsbegeleiders met de aios een voortgangsgesprek over de opleidingssituatie en het functioneren van de aios in de groep. Tevens worden er afspraken gemaakt over de voortgang. 

Hier vind je het Landelijk Toetsplan en het protocol Toetsing en Beoordeling

Deze worden per cohort vastgesteld.

Dit geschiedt op basis van het Lokaal Toetsplan,

UMCG-Instituuutsreglement en bijlagen en landelijke regelgeving.

Momenten van toetsen en beoordelen maartgroepen versie 2020

Momenten van toetsen en beoordelen septembergroepen versie 2020

Je bewaakt zelf je eigen opleidingstraject, via het E-portfolio. Gebruik daarbij de werkwijze e-portfolio Huisartsopleiding UMCG. Er is een nieuwsgroep over het e-portfolio met gebruikersinformatie, beschikbaar via HAweb. Van harte aanbevolen zijn de instructiefilmpjes.

De beoordeling (in de vorm van voortgangsadviezen in je e-portfolio) van je groepsbegeleiders en je opleider vormen samen met de resultaten van de ComBel, de LHK-toets, je resultaat bij de Startclass, de APC-toets, je dienstenoverzicht (en bekwaamheidsverklaring) en de CAT de basis voor de beslissing over de voortgang van de opleiding. Het komt soms voor dat je de opleiding niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden kunt voortzetten. In dat geval ontvang je hierover schriftelijk bericht.