Toetsen, beoordelen en evaluatie

Toetsen en beoordelen

Halverwege en aan het einde van de module vinden voortgangsgesprekken plaats tussen de stageopleider en de aios. Hiervoor wordt de Competentie Beoordelingslijst (ComBel) ingevuld. In het eindgesprek met je stageopleider wordt ook de eindbeoordeling van de stage gegeven. Dit eindgesprek moet plaatsvinden voor de laatste terugkomdag op het instituut. De groepsbegeleider beoordeelt jouw functioneren in de groep middels een ComBel aan het einde van de stage. Tevens bespreek je met de groepsbegeleider de beoordeling van de stageopleider. Je neemt hiervoor de ingevulde ComBel van de stageopleider mee en de ingevulde Korte Praktijkbeoordelingen. Je maakt vervolgens naar aanleiding van deze gesprekken twee of drie leerdoelen en bespreekt deze met de volgende stageopleider en/of nieuwe groepsbegeleider.

Je bewaakt zelf je eigen opleidingstraject, via het E-portfolio. Maak daarbij gebruik van de werkwijze e-portfolio voor de huisartsopleiding UMCG. Van harte aanbevolen zijn de instructiefilmpjes

Meer informatie over de toetsingsprocedure is te vinden in bijlage A van het instituutsregelement (Lokaal toetsplan UMCG). Zie ook Landelijke regelgeving.

  

Wanneer   

Wat  

Links  

LHK

 

 LHK-Toets huisartsopleiding

April en oktober

Kennistoets LHK

 


Klinische stage

Voorafgaand aan de eerste TKD

Leer-werk-plan bespreken met   opleider 

Leer-werk-plan

Minimaal 5x tijdens de stage

Korte Praktijkbeoordeling (KPB)

KPB

13 weken

Tussentijds voortgangsgesprek met stageopleider

obv ComBel

ComBel klinische stage

26 weken

Eindbeoordeling klinische stage   door stageopleider en groepsbegeleider

ComBel klinische stage


Stage psychiatrische en psychosociale problematiek

Eerste week

Leer-werk-plan bespreken met   opleider 

Leer-werk-plan

Minimaal 5x tijdens de stage

Korte Praktijkbeoordeling (KPB)

KPB

7 weken

Tussentijds voortgangsgesprek met stageopleider

obv ComBel

ComBel stage psychiatrische   en psychosociale problematiek

13 weken

Eindbeoordeling door stageopleider   en groepsbegeleider

ComBel stage psychiatrische   en psychosociale problematiek


Stage chronische en complexe problematiek

Eerste week

Leer-werk-plan bespreken met opleider 

Leer-werk-plan

Minimaal 5x tijdens de stage

Korte Praktijkbeoordeling (KPB)

KPB

7 weken


13 weken

Tussentijds voortgangsgesprek met stageopleider

obv ComBel

Eindbeoordeling door stageopleider   en groepsbegeleider

ComBel stage chronische en   complexe problematiek

ComBel stage chronische en   complexe problematiek

Evaluaties

Wij hechten aan een goede terugkoppeling naar het onderwijs. Zo kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren. De groepsbegeleiders zullen je daarom geregeld om feedback op onderwijsprogramma's vragen. Aan het einde van elke stage evalueer je de stageplek en stageopleider. Daarnaast evalueer je de groepsbegeleiders door middel van een feedbackformulier. Je ontvangt hierover vanzelf bericht.