Terugkomdagen op het instituut

Terugkomdagen op het instituut

Op donderdag bezoek je een terugkomdag in een groep van zo'n 6-12 aios. Een dag duurt in de regel van 9.30 tot 16.00 uur. De groep wordt begeleid door een groepsbegeleider, dit is meestal een huisarts. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten. De groepsbegeleider faciliteert de reflectie op het werken in de huisartsenpraktijk, hier wordt uitvoerig aandacht aan besteed. Verder is je groepsbegeleider verantwoordelijk voor het bevorderen en medebeoordelen van je voortgang. Ook met je groepsbegeleider houd je eens per kwartaal een voortgangsgesprek.

Naast ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de praktijk is er tijd voor het bespreken van video-opnamen van consulten. Hierbij ligt de focus op opfrissen van kennis hierover uit het eerste jaar en op verdere verdieping. De donderdagmiddagen zijn ofwel gericht op het onderwerp reflectie, ofwel op een inhoudelijk onderwerp. We behandelen in ieder geval de volgende thema's:

  • palliatieve zorg 
  • chronische ziekten (diabetes, hart- en vaatziekten, COPD) 
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
  • euthanasie 
  • rouw 
  • motiverende gespreksvoering 
  • seks en communicatie 
  • praktijkmanagement 
  • omgaan met fouten

Gedurende het hele jaar is er op diverse momenten aandacht voor wetenschappelijke verdieping. Daarnaast is er ruimte om met zelfgekozen onderwerpen aan het werk te gaan.

Je rooster staat in Nestor. Via de mededelingenpagina van je groep en het rooster zelf vind je inhoudelijke en organisatorische informatie over het onderwijs. Zie voor uitleg over Nestor en ander online voorzieningen Digitale faciliteiten. Informatie over huishoudelijke zaken vind je in de Huisregels van de opleiding.