Terugkomdagen op het instituut

Terugkomdagen op het instituut

Op donderdag bezoek je een terugkomdag in een groep van zo'n 6-12 aios. Een dag duurt in de regel van 9.30 tot 16.00 uur. De groep wordt begeleid door een groepsbegeleider, dit kan een huisarts zijn of een gedragswetenschapper. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten. De groepsbegeleider geeft onderwijs en faciliteert de reflectie op het werken in de huisartsenpraktijk. Verder is je groepsbegeleider verantwoordelijk voor het bevorderen en medebeoordelen van je voortgang. Met je groepsbegeleider houd je regelmatig een voortgangsgesprek.

Tijdens de terugkomdag is er ruimte voor medisch inhoudelijke onderwerpen, intervisie en het bespreken van consultopnames.

In de tweede helft van het derde jaar volg je supervisie in kleiner groepjes onder leiding van een geregistreerd supervisor.

Tijdens het derde jaar komen de volgende thema's aan de orde:

  • palliatieve zorg 
  • chronische ziekten (diabetes, hart- en vaatziekten, COPD) 
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
  • euthanasie 
  • rouw 
  • motiverende gespreksvoering 
  • seks en communicatie 
  • praktijkmanagement 
  • omgaan met fouten
  • supervisie

Gedurende het hele jaar is er op diverse momenten aandacht voor wetenschappelijke verdieping. Daarnaast is er ruimte om met zelfgekozen onderwerpen aan het werk te gaan.

Je rooster staat in Nestor. Via de mededelingenpagina van je groep en het rooster zelf vind je inhoudelijke en organisatorische informatie over het onderwijs. Zie voor uitleg over Nestor en ander online voorzieningen Digitale faciliteiten. Informatie over huishoudelijke zaken vind je in de Huisregels van de opleiding.