Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. De huisarts in het Nederlands zorglandschap

Welke ontwikkelingen in de zorg zijn belangrijk voor de huisarts? We bestuderen de actuele, veranderende omstandigheden en ontwikkelingen rond de eerstelijns zorg en beoordelen de gevolgen hiervan voor de huisartspraktijk.

2. De huisarts als financieel manager

Hoe zorgt u voor een gezonde financiële huishouding en hoe pakt u uw financiën op een adequate manier aan? We verkennen actuele financiële kwesties in de praktijk, zoals contracteren.

3. De huisarts als werkgever: personeelsbeleid

Een aantal ontwikkelingen en instrumenten van personeelsbeleid worden uitgelegd en met elkaar in verband gebracht. Onderdelen zijn: werving en selectie, ontwikkelen en beoordelen van het functioneren, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimbegeleiding.

4. De huisarts als facilitair manager: bouw, inrichting en ICT

Wat komt er allemaal kijken bij de bouw en de functionele inrichting van een praktijk? Hoe zorgt u er voor dat ICT een optimaal hulpmiddel wordt om het werk uit te voeren in de huisartspraktijk?

5. De huisarts als teamplayer

  • Hoe geeft u stimulerend leiding aan uw team?
  • Hoe geeft u leiding aan veranderingen?

U krijgt handvatten om succesvol met deze aspecten van leiderschap aan de slag te kunnen.

6. De huisarts als timemanager

Uw persoonlijk functioneren als huisarts staat centraal. Hoe houdt u het evenwicht tussen werkplezier en werkdruk. Hoe stelt u prioriteiten en gaat u flexibel om met veranderingen?

7. De huisarts als manager van operationele processen en het kwaliteitsbeleid

U leert de werkprocessen in de praktijk analyseren en verbeteren om te komen tot een goed georganiseerd zorgproces. Werken aan kwaliteit: betere zorg, tevreden patiënten, effectieve praktijkvoering.

8. De huisarts als regisseur; samenwerkingsvormen en multidisciplinair werken

De ontwikkelingen in de zorg vragen om krachtenbundeling in de eerste lijn. De huisarts zal zijn werk steeds meer in samenwerking met andere partijen gaan doen. Samenwerken kent veel uitdagingen die centraal staan in dit thema.

Op de laatste cursusdag staan uw eindproducten van de twee opdrachten centraal:

  • het ondernemingsplan
  • het kwaliteitsproject in uw praktijk

Op deze dag komen leidinggeven, ondernemen en managen in de huisartsenzorg bij elkaar.