StiP-College

Woensdag 23 mei 2018 in Groningen!

Van 18.00 - 22.00 uur in de Ronde Zaal, UMCG

Direct inschrijven via NHG!

Inleiding

Vorig jaar is met succes het eerste StiP-college georganiseerd in het noorden. Jaarlijks brengt het NHG een aantal gereviseerde, dan wel nieuwe, standaarden uit. Speciaal hiervoor is het StiP-college ontwikkeld. Het zijn bijeenkomsten waarin de highlights van 5 (ver)nieuw(d)e standaarden de revue passeren. De deelnemers worden op deze manier in vogelvlucht bijgepraat over wat de belangrijkste onderdelen van de standaard zijn. Ze krijgen bovendien tips over toepassing van de standaard in de praktijk. Dit StiP-college is een samenwerking tussen het AHON en de NHG.

Doelgroep

Dit StiP-College is interessant voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Waar en wanneer?

Het eerstvolgende NHG StiP-College vindt plaats in de Ronde Zaal, Onderwijscentrum, UMCG:

Hanzeplein1, Groningen.

Programma

18.00 - 18.30 uur           Ontvangst met soep en broodjes

18.30 - 19.05 uur           Urinesteenlijden  -  Marco Blanker

19.05 - 19.45 uur           Mammacarcinoom  -  Annette Berendsen & Truuske Bock

19.40 - 20.15 uur           LESA Zorg voor Kwetsbare Ouderen  -  Sytse Zuidema

20.15 - 20.45 uur           Pauze

20.45 - 21.20 uur           Verdachte huidafwijkingen  -  Cecile Koelink

21.00 - 21.45 uur           Handreiking Weefseldonatie  -  Marie Christine Zuidwijk

21.45 - 22.00 uur           Borrel
De kosten bedragen € 110,- per deelnemer inclusief broodjes.

Accreditatie

Dit StiP-College is voor huisartsen en praktijkondersteuners geaccrediteerd voor 3 punten.

Inschrijven.

Meer weten?

Voor organisatorische informatie: Tessa Vocke, NHG t.vocke@nhg.org, tel. 030 - 282 35 59