Onderzoek

SSENIOR

 • Jeuk en pemfigoïd bij verpleeghuisbewoners

  Achtergrond

  Jeuk is het meest voorkomende huidprobleem bij ouderen, geschat bij 30% van verpleeghuisbewoners. Chronische jeuk kan een niet herkende onderliggende oorzaak zijn van neuropsychiatrische symptomen en probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. Recente klinische en experimentele studies laten zien dat jeuk bij ouderen veroorzaakt kan worden door pemfigoïd. Pemfigoïd is de meest voorkomende een auto-immuun blaarziekte van de huid en komt vooral voor bij ouderen. Het kan zich presenteren als jeuk, zonder blaren, en is daardoor vaak gemist. Verpleeghuisbewoners hebben waarschijnlijk het hoogste risico op het ontwikkelen van de pemfigoïd. Dit is het eerste onderzoek naar de relaties tussen jeuk, pemfigoïd en probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners.

  Doelstelling

  Bepalen van de prevalentie van jeuk en pemfigoïd bij verpleeghuisbewoners en mogelijke relaties met neuropsychiatrische symptomen.

  Vraagstelling

  Bepalen van de prevalentie van jeuk en pemfigoïd bij verpleeghuisbewoners, bepalen van relaties met demografische en medische risicofactoren van pemfigoïd en de mogelijke relaties tussen jeuk en neuropsychiatrische symptomen.

  Onderzoeksopzet

  Cross-sectionele studie bij verpleeghuisbewoners ouder dan 65 jaar, met screening op jeukklachten, bepaling van pemfigoïd antistoffen met bloedonderzoek en afname van vragenlijst over neuropsychiatrische symptomen. Bloedafname wordt gecombineerd met reeds geplande venapunctie.

  Startdatum project

  15 juni 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, Dignis, Interzorg

  UMCG, Dermatologie, Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

  Patyna

  Financiering

  UMCG

  Rijksuniversiteit Groningen

  JSM-Groningen Groninger AGIKO programma

  Meer weten?

  Meer informatie kunt u vinden op:

  http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=5843

  Projectgroep

  Joost Meijer, projectleider

  dr. Dika Luijendijk, coördinatie, UNO-UMCG

  Contact

  Joost Meijer (j.m.meijer01@umcg.nl)