Spoedeisende huisartsgeneeskunde buiten kantooruren

Wat houdt het PP Spoedeisende huisartsgeneeskunde buiten kantooruren in?
In dit PP neem je een kijkje in de keuken van een huisarts tijdens avond- en weekenddiensten. Je loopt vijf diensten mee met een huisarts op een dokterspost in de provincie Groningen, Drenthe, Friesland of Overijssel. Wanneer je de diensten doet, mag je zelf bepalen (binnen het laatste semester en in overleg), dus het is een flexibel PP. Naast de meeloopmomenten krijg je, in een aantal dagdelen onderwijs, uitleg over het werk van een huisarts buiten kantooruren en kun je zelf aan de slag met oefenen hoe het triagesysteem bij de doktersassistent in z’n werk gaat. Zo ben je goed voorbereid op de meeloopmomenten!  
Uiteindelijk schrijf je een verslag over je ervaringen.

Wat heb ik eraan en wat leer ik ervan?
Dit PP is een mooie kans om mee te kijken (en mee te doen!) met een huisarts tijdens avond- en weekenddiensten. Binnen de bachelor en master komt deze gelegenheid niet veel vaker voor, dus grijp deze kans nu je hem grijpen kunt!
Er is ontzettend veel te leren bij dit PP. Je leert wat veelvoorkomende aandoeningen zijn waarmee mensen bij de huisartsenpost komen, je frist het differentiaaldiagnostisch denken weer op, leert meer over de organisatie van de huisartsenposten in Nederland, leert hoe je spoed van niet-spoed onderscheidt en je verdiept je in een onderwerp dat je bent tegengekomen tijdens een meeloopmoment. Heel erg afwisselend en dus ontzettend leuk!

Wat kan ik ervan verwachten? (Wat bereik ik als ik dit PP zou volgen?)
Als je klaar bent met dit PP, heb je ervaringen opgedaan tijdens het meelopen met een huisarts op de huisartsenpost, heb je kunnen proeven aan lichamelijk onderzoek doen en weet je meer over de organisatie van huisartsenposten in Nederland. Daarnaast weet je meer over veelvoorkomende ziektebeelden en heb je je verdiept in een onderwerp naar keuze. 

Wat verwacht men van mij?
We verwachten dat je aanwezig bent tijdens het onderwijs en de meeloopmomenten. Daarnaast willen we graag dat je een goed verslag maakt over je ervaringen.

Wat kan ik allemaal zelf doen binnen dit PP?
De onderwijsuren zijn zo veel mogelijk interactief; we stimuleren discussies. Bij de workshop over triage ga je het zelf oefenen. Tijdens de meeloopmomenten kun je (als het lukt) anamneses en lichamelijk onderzoek zelf proberen te doen. Ook is het leerzaam om een tijdje bij de triageassistenten mee te kijken om te zien hoe patiënten zich aanmelden!
Ten slotte schrijf je een verslag.

Wanneer kan ik het volgen?
Dit PP is te volgen in het laatste semester van jaar 2. De onderwijsmomenten staan vast, maar wanneer je de vijf diensten doet, mag je zelf bepalen in overleg met de coördinator van de dokterspost.

Hoeveel tijd kost het?
Zoals elk PP staat ook dit PP voor 56 studie-uren. (= 2 ECTS). De uren in dit PP zijn als volgt opgedeeld: 12 uren onderwijs, 40 uren bij een huisartsenpost en 4 uren voor zelfstudie, voorbereidingstijd en het schrijven van een verslag.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden?
Door de reader te lezen, bereid je je voor op de onderwijsmomenten. Voordat je de diensten gaat lopen, is het nuttig om veelvoorkomende aandoeningen te bestuderen die gezien worden bij de huisartsenpost en te bedenken hoe je bij zo’n casus de anamnese zou doen.

Hoe gaat de beoordeling in z’n werk?
We beoordelen je inzet en prestaties als voldoende als je op de onderwijsdagen actief aanwezig bent geweest, vijf diensten hebt meegelopen, de leeropdrachten goed hebt uitgevoerd en je verslag van voldoende kwaliteit is.  

Is er een grote kans dat ik ingeloot wordt voor dit PP?
Het maximum aantal deelnemers is 25. Meestal willen meer studenten dit PP volgen. Er geldt de regel ‘wie het eerst komt…’