Onderzoek

SOEP-D

 • SOmatische Etiologie van Probleemgedrag bij Dementie

  Achtergrond

  Delier komt voor bij naar schatting 10-40% van patiënten met dementie in het verpleeghuis. Het is belangrijk dat artsen delier van neuropsychiatrische symptomen passend bij dementie onderscheiden, omdat dit de arts op het spoor zet van somatische oorzaken. Daarbij worden internistische en medicamenteuze oorzaken vaak wel maar meestal niet allemaal en in samenhang onderkend.

  Doelstelling

  Het doel van het project is verbetering van de behandeling van delier bij patiënten met dementie in het verpleeghuis.

  Vraagstelling

  De onderzoeksvragen betreffen de prevalentie en herkenning van delier in Nederlandse verpleeghuizen, fenomenologie en overlap met neuropsychiatrische symptomen passend bij dementie c.q. probleemgedrag bij dementie, en de somatische en medicamenteuze etiologie van delier.

  Onderzoeksopzet

  Dit is een cross-sectioneel onderzoek. Zes AIOS specialisme ouderengeneeskunde (AIOS SO) zullen ieder eenmalig circa 20 patiënten die verblijven op hun eigen psychogeriatrische afdelingen screenen op delier. Patiënten met delier zullen nader medisch onderzocht en behandeld worden conform nationale richtlijnen.

  Startdatum project

  1 juni 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, ZINN, Treant, De Hoven, Zorggroep Groningen

  Financiering

  UNO-UMCG

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  dr. H.J. (Dika) Luijendijk, projectleider

  Stephan Vrieling, AIOS SO

  Janieke Stoete, AIOS SO

  Janneke Schokker-Viergever, AIOS SO

  Rosan Toonder, AIOS SO

  Tanja Schrage, AIOS SO

  Flora de Boer, AIOS SO

  Contact

  Dika Luijendijk (h.j.luijendijk@umcg.nl)