SoDa

Enthousiaste praktijken gezocht voor implementatie van een leefstijlinterventie voor patiënten behandeld voor kanker!

Beste AHON huisarts,

Bent u geïnteresseerd in leefstijl en beweging? En heeft u behoefte aan een goede, geprotocolleerde interventie om de leefstijl van uw patiënten en hun gezondheid te bevorderen? Dan is dit onderzoek wellicht interessant voor u!

In het SoDA onderzoek (Stimulation of Daily Activity) implementeren we een gepersonaliseerd beweegprotocol om de fysieke activiteit in het dagelijks leven van patiënten behandeld voor kanker duurzaam te vergroten. Deze geprotocolleerde interventie wordt uitgevoerd door de POH. Uw POH wordt hiervoor op onze kosten getraind en de uren voor patiëntencontact van de POH worden vergoed. In de flyer vindt u een kort overzicht van het onderzoek.

Meer informatie en aanmelden

We begrijpen dat vanwege Corona nu misschien niet het ideale moment is om met nieuwe interventies te starten. Mocht u interesse hebben, dan gaan we daarom graag met u in gesprek wanneer en hoe u de leefstijlinterventie precies zou willen opstarten in uw praktijk.

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via soda@umcg.nl of 050-3617088.

Dank voor uw tijd, en wij horen graag van u.

Met vriendelijke groeten,

Famke Huizinga - PhD-student
Daan Brandenbarg - onderzoeker, epidemioloog
Annette Berendsen - huisarts (niet-praktiserend)
Niek Westerink - huisarts

Meer informatie over SoDa. Lees verder>>