Onderzoek

Slaap en agitatie

 • Relatie tussen slaap en agitatie bij mensen met dementie in het verpleeghuis

  Achtergrond

  Patiënten met dementie kampen veelvuldig met slaapproblemen en onrust (motore agitatie). We weten dat enerzijds een slechte slaap leidt tot meer onrust en anderzijds dat meer onrust leidt tot een slechtere slaap. Deze verbanden zijn bekend uit onderzoek met grote groepen patiënten en feitelijk niet meer dan gemiddelde effecten in een groep patiënten. Voor de zorg zijn deze bevindingen niet goed toepasbaar. Binnen de onderzochte groep zullen zich immers patiënten bevinden die enkel slecht slapen als de onrust toeneemt, patiënten die enkel onrustig worden na een slechte nachtrust, patiënten bij we het effect beide kanten op werkt en dus in een vicieuze cirkel terecht komen en tot slot patiënten bij wie beide fenomenen volledig los van elkaar staan. 

  Dit project is innovatief op twee terreinen:

  1) Het maakt gebruik van actigrafie (bewegingsregistratie) met behulp van een Actiwatch.

  2) Het maakt gebruik van een tijdreeks analyse waarbij oorzaak en gevolg uit elkaar gehaald kunnen worden.

  Doelstelling

  Inzicht krijgen in de oorzaak-gevolg relatie van slaap en agitatie.

  Vraagstelling

  1. Wat is de relatie tussen slaapproblemen en agitatie bij individuele patiënten met dementie in het verpleeghuis?
  2. Wat zijn de ervaringen met het gebruik van actinometrie ter vaststelling van slaapproblemen en agitatie bij mensen met dementie?
  3. Hoe veel metingen zijn minimaal nodig voor het vaststellen van betrouwbare relatie tussen slaap en agitatie?

  Onderzoeksopzet

  N=1 series bij 10-15 patienten

  Startdatum project

  1 oktober 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, Meriant

  UMCG, Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

  Financiering

  Verenso

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u kijken op:

  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/niet_medisch/UNO-UMCG/Nieuws/Paginas/beurs-voor-specialist-ouderengeneeskunde-meriant.aspx

  Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Meriant, onderdeel van Alliade.

  Projectgroep

  dr. J.G. Tibben, projectleider, Meriant

  dr. Marij Zuidersma, UMCG

  Annelies Smits, Meriant

  Coby Tibben, Meriant

  Rianne Wijbenga, UMCG

  Contact

  Rianne Wijbenga (r.a.wijbenga@umcg.nl), Coby Tibben (c.tibben@meriant.nl)