Sensortechnologie voor monitoren van onbegrepen gedrag (MOOD-Sense)

Doel onderzoek
Als onbegrepen gedrag al bij de eerste signalen wordt herkend kunnen zorgprofessionals verdere escalatie voorkomen door snel te handelen. En precies dat is het doel van dit onderzoek: een waarschuwingssysteem ontwikkelen met behulp van sensortechnologie dat onbegrepen gedrag ziet aankomen. Zodat de sensoren en het omgaan met onbegrepen gedrag uiteindelijk meer rust en comfort brengen in het verpleeghuis, zowel voor de bewoners als voor de medewerkers. Het onderzoek draagt de naam MOOD-Sense (MOnitoring van Onbegrepen gedrag bij mensen met Dementie met sensortechnologie).

Aanleiding/achtergrond

Sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie. Het onderzoek richt zich op het monitoren en voorspellen van agitatie (onrust/ roepen/ schreeuwen) en fysieke agressie die vaak vooraf wordt gegaan door angst of stress. Deze vormen van onbegrepen gedrag komt bij ongeveer 60% van de mensen met dementie in het verpleeghuis 1x per week of vaker voor.

Sensoren worden al gebruikt in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn bewegingssensoren om te kijken hoe patiënten zich rond hun woning verplaatsen of druksensoren in een ‘slim’ matras. Sensoren zijn aanpasbaar en kunnen ontworpen worden voor een specifiek doel. Zo kunnen sensoren gebruikt worden voor het meten van temperatuur of druk, maar ook huidweerstand, hartslag en geluid. Dit kunnen indicatoren zijn van onbegrepen gedrag. Geluid van cliënten, maar ook geluiden in de omgeving, kunnen bijvoorbeeld een aanwijzing zijn voor het ontstaan van onbegrepen gedrag. Niet eerder werd een koppeling gemaakt tussen innovatieve sensortechnologie voor het detecteren van onbegrepen gedrag en optimale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis en thuis. MOOD-Sense is daarmee een uniek en praktijkgericht onderzoeksproject.

Het onderzoek legt de focus op het inzetten van sensortechnologie in de praktijk. De onderzoekers gaan in kaart brengen voor welke vormen van onbegrepen gedrag zorgprofessionals gewaarschuwd zouden willen worden. Die waardevolle praktijkkennis van onbegrepen gedrag, dat tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk onderzocht, is cruciale input voor het bouwen van een waarschuwingssysteem. Verder streven de onderzoekers ernaar om de kennis over omgaan met onbegrepen gedrag ook te vergroten onder de huidige en toekomstige zorgprofessionals.

Deelnemende organisaties
Het onderzoek MOOD-Sense is een unieke samenwerking tussen:

  • Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Biobased Economy, lectoraat Sensors & Smart Systems
  • UMCG, via het UNO-UMCG
  • Zonnehuisgroep Noord en ouderenzorgorganisaties in Drenthe (nadere informatie volgt)
  • Een aantal bedrijven (nadere informatie volgt)


Onderzoeksopzet
Het onderzoek begint met een pilot in de Zonnehuisgroep Noord. Daar vinden interviews plaats met verzorgenden over welk onbegrepen gedrag relevant is. Daarna wordt een pilot gehouden om te kijken in welke mate sensoren (bevestigd via een ring aan de vinger) het onbegrepen gedrag kunnen monitoren. Tweede stap is om de zorgpraktijk adviezen te geven over het omgaan met verschillende typen onbegrepen gedrag en de toepassing van sensortechnologie.


Planning en status
Dit onderzoeksproject duurt enkele jaren. Aan de planning van onderzoeksactiviteiten wordt nog gewerkt. Vanaf oktober 2021 vindt de eerste pilot plaats in Zonnehuisgroep Noord.

Onderzoeksteam
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie UMCG
Prof. dr. Heinrich Wörtche, lector Hanzehogeschool Groningen
Jan Kleine Deters, promovendus
Dr. Sarah Janus, postdoc onderzoeker UMCG
Dr. M. Coler, onderzoek cultuur, taal en technologie RUG

Meer informatie: berichten en video's
Nieuwsbericht over de start van MOOD-Sense (september 2021)
Sytse Zuidema vertelt RTV Noord over dit nieuwe onderzoek (oktober 2021)

Bekijk de video over het MOOD-Sense onderzoek
Versie met Engelse ondertiteling
Korte versie video MOOD-Sense (animatie)
Korte versie met Engelse ondertiteling

Contact
Dr. Sarah Janus, postdoc onderzoeker, bereikbaar via s.i.m.janus@umcg.nl