Schakeljaar huisartsgeneeskunde

Wat houdt het schakeljaar huisartsgeneeskunde in?
De afdeling Huisartsgeneeskunde adviseert een schakeljaar huisartsgeneeskunde als voorbereiding op de huisartsopleiding. Zie hiervoor: Opleidingsplan schakeljaar huisartsgeneeskunde UMCG. Deelname aan het schakeljaar is geen garantie voor toelating tot de opleiding. Het schakeljaar geeft kandidaten die wel worden toegelaten de ruimte voor individuele verdieping tijdens de opleiding. Er worden jaarlijks vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Je kunt je hiervoor opgeven bij de contactpersoon.

Moet ik het zelf organiseren?
De organisatie van je M3-schakeljaar regel je zelf. Het schakeljaar blijft een onderdeel van het laatste masterjaar en valt onder de verantwoordelijkheid van de M3-coördinatoren van de klinische en wetenschappelijke stage. De keuze van de soort en de locatie van deze stages is aan jou. Meld bij je aanvraag dat het om een schakeljaar huisartsgeneeskunde gaat. Adviezen staan in het bovengenoemde Opleidingsplan Schakeljaar.

Stage wetenschop
Het is ook mogelijk om je wetenschappelijke stage te doen via onze afdeling. Informatie over welke onderzoeksprogramma's er lopen en welke contactpersonen je hiervoor kunt benaderen vind je via onze website of de projectenlijst per vakgebied op de JSM-site.

Hoe kan ik meedoen?
Als je kiest voor het schakeljaar word je verzocht ons te informeren over de keuze van jouw traject. We horen dan graag van jou hoe je schakeljaar is opgebouwd en waar de stages plaatsvinden met bijbehorende data en gegevens van begeleiders. Een formulier hiervoor kun je via ons aanvragen. Inmiddels is er veel animo voor het schakeljaar huisartsgeneeskunde. We zullen de invulling van je M3 stages evalueren om te kijken of je aan de adviezen van bovengenoemd opleidingsplan voldoet. We laten je vervolgens weten of je mee kunt doen.

Terugkommiddagen
Er worden tijdens je M3-schakeljaar vier terugkommiddagen georganiseerd. Deze worden begeleid door docenten van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Hier kun je je stage- en onderzoekservaringen delen en bespreken. Ook zal je voor aanvang van de terugkommiddagen een opdracht toegestuurd worden, die dan ook besproken wordt. Deelname is niet verplicht maar wordt zeker aangeraden. Wij zien deze terugkommiddagen als nuttige voorbereiding op je sollicitatie voor de huisartsopleiding. Als je ons geïnformeerd hebt over je traject, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de terugkommiddagen.