Samenwerking

Binnen het UNO-UMCG

In het UNO-UMCG werken zorgprofessionals uit de aangesloten zorgorganisaties samen aan optimale ouderenzorg. Daarnaast werkt het UNO-UMCG samen met diverse afdelingen van het UMCG, zoals bewegingswetenschappen, psychiatrie, neurologie en farmacologie.

Binnen de afdeling huisartsgeneeskunde is er samenwerking tussen het UNO-UMCG en het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON)

Externe samenwerking

Academische netwerkpartners

Het UNO-UMCG werkt samen met de vijf andere academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Deze samenwerking leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land. Zo organiseren de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg jaarlijks een landelijke wetenschapsdag.

SANO werkt ook samen met landelijke partijen. Onder meer met Vilans, een belangrijke speler voor de kennisdisseminatie van onderzoeksresultaten.

Er is ook een nauwe relatie met de diverse beroepsverenigingen in de langdurige ouderenzorg, zoals Verenso en V&VN. Resultaten uit de SANO-onderzoeken worden gebruikt bij het opstellen van professionele richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en het nieuwe Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.

Onderwijspartners

Verder werkt het UNO-UMCG samen met onderwijsorganisaties, zoals Noorderpoort, Hanzehogeschool en Universiteit Twente.

Internationale samenwerking

Internationale netwerken waarmee het UNO-UMCG samenwerkt zijn onder meer:

  • structureel consortium Move in Age, over bewegingsstoornissen bij dementie (Samenwerking VU Brussel)
  • Jasmin project, over relatie tussen kwetsbaarheid en geriatrische revalidatie (China)
  • diverse projecten op het gebied van psychofarmaca, palliatieve zorg en muziektherapie met de universiteiten in Oslo en Bergen (Noorwegen)