Onderzoek

RID

 • Reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten met dementie

  Achtergrond

  De aanwezigheid van probleemgedrag (agitatie, agressie, dwalen, angst, wanen en hallucinaties) bij mensen met dementie in verpleeghuizen kunnen aanleiding geven tot het voorschrijven van psychofarmaca. Het is echter bekend dat psychofarmaca beperkt werkzaam zijn, en er kunnen bijwerkingen optreden: sufheid, verminderde mobiliteit (met risico op vallen) en een verhoogde kans op beroerte, longontsteking en sterfte. Om die redenen adviseren richtlijnen terughoudend te zijn met het voorschrijven van psychofarmaca en genieten psychosociale interventies de voorkeur. Ondanks deze kennis worden psychofarmaca nog steeds te veel en te lang voorgeschreven. Het terugbrengen van onjuist psychofarmacagebruik is daarom noodzakelijk.

  Doelstelling

  De doelstelling van het onderzoek is het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Nevendoelen vormen het verminderen van probleemgedrag (door de inzet van onder meer psychosociale interventies) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

  Vraagstelling

  Wat is het effect van een voor zorgorganisaties op maat gemaakte implementatie van beschikbare interventies op het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik?

  Onderzoeksopzet

  Variant 1: Verpleeghuizen krijgen intensieve begeleiding (coaching) bij de keuze voor en de implementatie van interventies, welke gebaseerd zijn op een knelpuntenanalyse t.a.v. psychofarmacagebruik.

  Variant 2: Verpleeghuizen zijn vrij in de manier waarop ze het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik willen organiseren. Er wordt minimale begeleiding geboden.

  Startdatum project

  1 januari 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, ZINN, Treant, De Hoven, Dignis, TriviumMeulenbeltZorg, Meriant

  UNO-VUmc

  UKON

  Vilans

  Financiering

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  Claudia Groot Kormelinck, projectleider, UMCG

  Charlotte van Teunenbroek, projectleider, UMCG

  Rianne Wybenga, onderzoeksmedewerker, UMCG

  Leonoor Gräler, onderzoeksmedewerker, UMCG

  prof. dr. Sytse Zuidema, UMCG

  dr. Martin Smalbrugge, VUmc

  dr. D. Gerritsen, Radboudumc

  dr. M. Reitsma, Vilans

  Contact

  Claudia Groot Kormelinck (c.m.groot.kormelinck@umcg.nl)