Onderzoek

RELIC

 • Reasons and ExpLanations for ICS initiation in COPD

  Achtergrond

  In verschillende studies is aangetoond dat ICS-gebruik bij COPD-patiënten met minder dan 2 exacerbaties per jaar (en geen astma) geen toegevoegde waarde heeft. De realiteit is echter dat veel COPD-patiënten nog onnodig ICS voorgeschreven krijgen. Het is onbekend wat de redenen zijn voor dit voorschrijven.

  Doelstelling

  Het doel van de RELIC studie is het inventariseren van de beweegredenen van huisartsen en praktijkondersteuners tot het voorschrijven van ICS bij COPD patiënten, in het verleden en het heden.

  Vraagstelling

  Wat zijn de beweegredenen voor het voorschrijven van ICS bij COPD patiënten?

  Onderzoeksopzet

  Focusgroep studie

  Startdatum project

  1 december 2016

  Status van het project

  running

  Financiering

  Boehringer Ingelheim

  Meer weten?

  Projectgroep

  Corina de Jong PhD - projectcoördinator

  Janwillem Kocks MD PhD - eindverantwoordelijke

  Contact

  Corina de Jong - c.de.jong02@umcg.nl