Regiogroepen huisartsopleiders

De regiogroepen zijn bedoeld als een soort denktank van opleiders en staf waarin relevante beleidsthema’s, onderwijsontwikkelingen en opleiderszaken aan de orde kunnen komen. Het is een platform om te kunnen sparren over de Huisartsopleiding en wat er voor nodig is om de opleiding gezamenlijk vorm te geven. De regiogroepen hebben geen formele bevoegdheid en zijn ook geen officiële vertegenwoordiging van de opleiders. Het streven is wel om met ideeën en adviezen aan de slag te gaan en tot concreet beleid te komen. 

Voor actuele vragen of feedback kun je als opleider natuurlijk altijd terecht bij je groepsbegeleider of een staflid van het opleidersteam.

Heb je interesse voor de regiogroep? Voor meer informatie mail naar het opleidersteam