Regiogroepen huisartsopleiders

De regiogroepen zijn bedoeld als een soort denktank van opleiders en staf waarin relevante beleidsthema’s, onderwijsontwikkelingen en opleiderszaken aan de orde kunnen komen. Het is een platform om te kunnen sparren over de Huisartsopleiding en wat er voor nodig is om de opleiding gezamenlijk vorm te geven. De regiogroepen hebben geen formele bevoegdheid en zijn ook geen officiële vertegenwoordiging van de opleiders. Het streven is wel om met ideeën en adviezen aan de slag te gaan en tot concreet beleid te komen. 

Inmiddels draaien de twee regiogroepen rond Groningen en Zwolle al weer ruim een jaar. Er zijn 2 thema’s besproken. In het voorjaar spraken wij over het thema Excellent onderwijs: hoe kun je als opleiding en als opleiders de aios zodanig begeleid dat zij het beste uit zichzelf halen en hoe faciliteren wij daarbij met name de opleiders. In het najaar spraken we over: de verandering van de opleiding naar een 2-fasenstructuur; waarom en hoe en met name wat inhoudelijke implicaties kunnen zijn.

Wat doen we met de suggesties?

Met een aantal suggesties gaan we dit jaar verder aan de slag. Zo willen we een database opzetten met expertise van opleiders. Een volgende stap is dan dat we de kennis en specialisaties van opleiders effectiever willen inzetten in het onderwijs, een al langer gekoesterde wens. Een tweede actiepunt is de afstemming tussen instituutsonderwijs en praktijkonderwijs optimaliseren. De suggesties en vervolgstappen laten zien hoe zinvol deze onderlinge uitwisseling is!

Nieuwe locatie: Zeegse

Qua planning en tijdsinvestering blijkt het lastig om voldoende opleiders op hetzelfde tijdstip bijeen te krijgen. Daarom gaan we dit jaar kijken of het beter werkt om de regiogroepen tijdens de Zeegse Tweedaagse Opleiderstweedaagse te Zeegse te organiseren. Ook zijn er initiatieven om uitwisseling meer rondom Huisartsenkringen/Posten te laten plaatsvinden. 

Voor actuele vragen of feedback kun je als opleider natuurlijk altijd terecht bij je groepsbegeleider of een staflid van het opleidersteam.

Heb je interesse voor de regiogroep? Meld je dan bij Patricia Heath, p.a.heath@umcg.nl