Onderzoek

Psychofarmacamonitor

 • Validiteit en betrouwbaarheid psychofarmacamonitor voor meten onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie

  Achtergrond

  In Nederland gebruikt in de verpleeghuiszorg meer dan 60% van de patiënten met dementie en probleemgedrag één of meerdere psychofarmaca. Echter zijn psychofarmaca slechts beperkt werkzaam en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Daarom adviseert de Nederlandse richtlijn van Verenso een terughoudend gebruik van psychofarmaca en spreekt zij een voorkeur uit voor psychosociale interventies.

  Naast dat psychofarmaca nog te vaak worden voorgeschreven, worden ze in veel gevallen ook te lang voorgeschreven, soms met onjuiste of onduidelijke indicatie.

  Op dit moment is er nog geen valide en betrouwbaar meetinstrument beschikbaar welke inzicht geeft in het voorschrijfgedrag van psychofarmaca, voor gebruik door artsen zelf.

  Doelstelling

  Het doel van het onderzoek is het valideren van de psychofarmacamonitor voor (on)juist psychofarmacagebruik. De bedoeling is dit instrument als toetsingsinstrument in Nederland te implementeren om het (on)juist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie in verpleeghuizen in Nederland in kaart te brengen en uiteindelijk dit gebruik te verminderen.

  Vraagstelling

  1. Wat is de validiteit van de psychofarmacamonitor ten opzichte van de gouden standaard (APID).
  2. Wat is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen arts en AIOS/basisarts/verpleegkundig specialist van de psychofarmacamonitor
  3. Wat is de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid/ test-hertest betrouwbaarheid van de psychofarmacamonitor.

  Wat is de Reliable Change Index (RCI) van de psychofarmacamonitor?

  Onderzoeksopzet

  Voor 150 patiënten wordt de psychofarmacamonitor op 0 en 2 weken ingevuld door een specialist ouderengeneeskunde en een basisarts, AIOS of verpleegkundig specialist, die de patiënt ook redelijk kent. Per verpleeghuis nemen 15-30 patiënten deel. Daarnaast worden de psychofarmacamonitor en APID (gouden standaard) ingevuld door een onderzoeker.

  Startdatum project

  1 februari 2017

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Financiering

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  Charlotte van Teunenbroek, projectleider

  Contact

  Charlotte van Teunenbroek (c.f.van.teunenbroek@umcg.nl)