Psychofarmaca gebruik

Coördinator: prof. dr. S.U. Zuidema

Psychofarmaca worden teveel en onjuist voorgeschreven bij mensen met dementie in het verpleeghuis. De werkzaamheid is gering en de bijwerkingen aanzienlijk. Het is daarom van belang om gerichter/ passender voor te schrijven. Binnen deze lijn doen we onderzoek naar innovaties in verpleeghuizen die er voor zorgen dat onjuist psychofarmaca voorschrijven wordt voorkomen. Hiervoor is multidisciplinair samenwerken noodzakelijk. Daarnaast geven we artsen tools om onjuist gebruik beter te herkennen en bijwerkingen te monitoren.

Onderzoeksthema's

  1. Implementatie van interventies voor reductie onjuist gebruik in het verpleeghuis
  2. Registratie en monitoren van bijwerkingen/ onjuist gebruik
  3. Onderzoek naar factoren die het gebruik van psychofarmaca beinvloeden
  4. Invloed van genetische polymorfismen op effectiviteit en bijwerkingen van antipsychotica

Meer informatie
Lees ook dit interview met prof. dr. Sytse Zuidema.