Protocol afronding instituutsonderwijs huisartsopleiding

Protocol afronding instituutsonderwijs huisartsopleiding

Viermaal per jaar vindt er een afronding van het instituutsonderwijs plaats.

De bijeenkomst waarin deze afronding plaatsvindt wordt georganiseerd door de huisartsopleiding.

Dit vindt in principe plaats op de laatste donderdag van elk kwartaal van 15.30 tot 18.30 uur.

Als op een afstudeerdatum meerdere mentorgroepen de opleiding afronden, dan vinden, na een plenaire opening, meerdere parallelsessies plaats.

De huisartsopleiders van het 3e jaar worden door de huisartsopleiding uitgenodigd. Daarnaast mag iedere aios een aantal familieleden/ vrienden uitnodiging, aantal genodigden zal over worden gecommuniceerd.

Het conceptprogramma wordt door de onderwijsmedewerkers  opgesteld en afgestemd met de groepsbegeleider(s).

Het programma heeft de volgende opbouw:

Plenair

- welkomstwoord door het hoofd van de opleiding of diens plaatsvervanger

Parallelsessie (16.00-17.30 uur)

- korte inhoudelijke presentatie(s) door de aios, het onderwerp en de duur wordt afgestemd

  met de groepsbegeleider(s)

- persoonlijke toespraakjes door de huisartsopleiders van maximaal 5 minuten

Plenair

- afsluitende borrel