Project Curriculumwijzer

Nieuw onderwijsprogramma waarin aios hun visie over onderwijs vormen.

Alle aios uit Zwolle en Groningen vormen in 2019 hun visie over het onderwijs van Huisartsopleiding UMCG. De visie komt tot stand in korte denksessies op 3 terugkomdagen. De resultaten van de denksessies worden gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium voor aios, opleiders én docenten. Samen formuleren we speerpunten voor ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in 2020.

Aanleiding

Aios gaven in 2018 in enquetes aan dat ze onvoldoende inzicht hebben in het onderwijs en het curriculum. De huisartsopleiding ontwikkelt veel onderwijs zonder betrokkenheid van aios, terwijl de opleiding die mogelijkheid tot betrokkenheid wel biedt. LOVAH Groningen, LOVAH Zwolle en Huisartsopleiding UMCG slaan de handen ineen met het programma “Curriculumwijzer”. Het doel is het creëren van meer inzicht en betrokkenheid bij aios. Daarnaast zijn de resultaten heel relevant voor de toekomstige ontwikkeling en evaluatie van onderwijs.

Denksessies

In de vorm van denksessies, geinspireerd door de sessies van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020, behandelen de aios de onderwerpen “Ontwikkeling”, “Evaluatie” en “Kwaliteit” van onderwijs. In elke sessie krijgen ze eerst relevante achtergrondinformatie. Vervolgens passen ze deze kennis toe op een bestaand onderwijsprogramma uit één van de 11 leerlijnen van het curriculum. Aan het einde van de sessie stuurt iedere terugkomgroep hun resultaat in. Uit deze resultaten vloeien speerpunten voort voor het onderwijs in 2020. Tijdens het afsluitende symposium over onderwijs voor aios, opleiders én docenten worden de speerpunten gepresenteerd.

Meer weten over “Curriculumwijzer”? Bekijk dit filmpje!