Project Curriculumwijzer

Nieuw onderwijsprogramma waarin aios hun visie over onderwijs vormen.

Alle aios uit Zwolle en Groningen vormen in 2019 hun visie over het onderwijs van Huisartsopleiding UMCG. De visie komt tot stand in korte denksessies op 3 terugkomdagen. De resultaten van de denksessies worden gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium voor aios, opleiders én docenten. Samen formuleren we speerpunten voor ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in 2020.

Aanleiding

Aios gaven in 2018 in enquêtes aan dat ze onvoldoende inzicht hebben in het onderwijs en het curriculum. De huisartsopleiding ontwikkelt veel onderwijs zonder betrokkenheid van aios, terwijl de opleiding die mogelijkheid tot betrokkenheid wel biedt. LOVAH Groningen, LOVAH Zwolle en Huisartsopleiding UMCG slaan de handen ineen met het programma “Curriculumwijzer”. Het doel is het creëren van meer inzicht en betrokkenheid bij aios. Daarnaast zijn de resultaten heel relevant voor de toekomstige ontwikkeling en evaluatie van onderwijs.

Denksessies

In de vorm van denksessies, geinspireerd door de sessies van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020, behandelen de aios de onderwerpen “Ontwikkeling”, “Toetsing en Evaluatie” en “Kwaliteit” van onderwijs. In elke sessie krijgen ze eerst relevante achtergrondinformatie. Vervolgens passen ze deze kennis toe op een bestaand onderwijsprogramma uit één van de 11 leerlijnen van het curriculum. Aan het einde van de sessie stuurt iedere terugkomgroep hun resultaat in. Uit deze resultaten vloeien speerpunten voort voor het onderwijs in 2020.

Symposium

Op donderdag 16 januari 2020 vindt het afsluitende symposium plaats met als thema 'Curriculumwijzer, maak(t) dat de aios wijs?!' Voor aios een verplichte onderwijsmiddag, voor opleiders en docenten een unieke kans om hun visie over het onderwijs te geven op basis van hun eigen ervaringen.
Het symposium start met de kritische, filosofische blik van Bas Haring. Vervolgens gaan we in gesprek met andere huisartsopleidingen in Nederland over hun initiatieven. Met deze kennis én de resultaten van de eerdere denksessies onder aios, opleiders en docenten vormen we gezamenlijk speerpunten voor het onderwijs in 2020. We sluiten af op de leerlijnenmarkt met borrel.
Het programma duurt van 13.00 tot 17.30 uur en vindt plaats in en rond de Blauwe Zaal van het UMCG.  Voor meer informatie zie ook de poster.


Terugblik

Ruim 175 aios, opleiders en medewerkers van de opleiding bezochten het symposium. Volksfilosoof Bas Haring sprak over betrokkenheid (volgens hem "bemoeienis") en gastsprekers van andere huisartsopleidingen deelden hun ervaringen over het betrekken van aios bij het onderwijs. Dit leidde tot interessante inzichten en discussies. Tot slot stemden de aanwezigen met Mentimeter op adviezen voor betrokkenheid bij onderwijs, die naar voren kwamen tijdens de denksessies. Dit resulteerde in een aantal concrete speerpunten voor het onderwijs van 2020, deze zijn terug te vinden in het eindverslag.

We kijken terug op een geslaagd project én symposium. De samenwerking tussen aios, opleiders en opleiding krijgt een vervolg bij het uitwerken van de geformuleerde speerpunten. We hopen daarmee de betrokkenheid van de aios (blijvend) te vergroten!