Profileringsproject begeleiden

De begeleiding van studenten bij het profileringsproject (PP): Huisartsgeneeskunde in de dagelijkse praktijk’.

Duur van de stage: 4 dagen.

Plaats van de stage in de opleiding van de student: jaar 2 in de bachelorfase.

Wat houdt het project in?

In het kader van de zoektocht naar ‘wat voor dokter wil ik worden’ heeft deze student er expliciet voor gekozen om een kijkje te nemen in de huisartsgeneeskunde. Daar heeft hij of zij vast eigen beweegredenen voor. We bereiden de student via een reader en op de introductiedag voor op de praktijk. Hiermee beogen we het leereffect te optimaliseren. Na de vier stagedagen wordt er nog een studiedag op verschillende manieren aan verdieping en reflectie gewerkt.

Wat verwachten wij van u?

Wij vragen u de student de gelegenheid te bieden mee te kijken en te doen in het gebeuren van alledag ter oriëntatie op het huisartsenvak. Wij raden u aan bij de student te informeren naar wat hij/zij in deze keuzestage te weten wil komen. Dit biedt de gelegenheid nog gerichter aan te sluiten bij interesses en vragen van uw student. Studenten vinden het prima om verschillende huisartsen aan het werk te zien. Het is dan ook geen enkel probleem als de student tijdens uw afwezigheid een dagdeel met een collega kan meelopen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Na een stageperiode sturen wij een tegemoetkoming in de vorm van cadeaubonnen.