Procedures

Ziekte/afwezigheid

Als je ziek bent, dan dien je dit voor 8.30 uur te melden bij de SBOH via de elektronische verzuimmelder én bij de opleider. In geval dat de eerste ziektedag samenvalt met een onderwijsdag ook afmelden bij de groepsbegeleider. De SBOH meldt de aios voor 9.00 uur ziek bij het opleidingsinstituut. Als je een bijzondere afspraak hebt (bijv. DGO-sessie in jaar 1) geef je dit apart door bij de jaarassistent. Je meldt je zelf tijdig beter bij de opleider en bij de SBOH. Als aios heb je te maken met een cao waarin je rechten en plichten ten aanzien van verlof en verzuim zijn geregeld. Bovendien heeft de SBOH een specifiek verzuimprotocol vastgesteld. Naast de landelijke regelingen geldt voor onze huisartsopleiding een aantal perioden van verplichte aanwezigheid.

Maak gebruik van de werkwijze e-portfolio voor de huisartsopleiding en bekijk de instructiefilmpjes via Huisartsopleiding Nederland. Ook kan je gebruik maken van de  Supportersite van het E-portfolio.

Vakantie

Bij het opnemen van vakantiedagen heb je zowel te maken met je aanstelling bij de SBOH, als met je onderwijsverplichtingen, zoals geformuleerd in het instituutsreglement van de opleiding. Je bent bijvoorbeeld hoe dan ook verplicht om jaarlijks 40 terugkomdagen op het instituut te volgen. Ook een aantal landelijke onderwijsdagen en toetsen hebben een verplicht karakter. Je dient je vakantieplanning daarom ruim van tevoren te bespreken met je groepsbegeleiders. Ook met je opleider stem je je vakantieplanning goed af.
Let op! In de eerste drie maanden van het eerste jaar kun je geen vakantie opnemen. Je hebt ook tijdens de eerste maand van je derde jaar en tijdens de eerste twee weken van je SEH-stage de verplichting aanwezig te zijn!

Zwangerschap/ouderschapsverlof

Als je zwanger bent, bespreek je de consequenties voor het vervolg van je opleiding met je opleider en groepsbegeleider. In principe blijf je na je verlof bij je eigen opleider. Om je opleiding goed te organiseren geef je je geplande verlof zo spoedig mogelijk door aan de coördinator logistiek en planning en aan de onderwijsmedewerker van jouw groep. Je ontvangt van de coördinator het formulier Zwanger­schaps­­plan­ning jaar 1 en 3 en stuurt dit uiterlijk in de 24ste zwangerschapsweek retour. Uiterlijk een maand voordat je weer terugkeert van het zwangerschapsverlof stuur je een bericht aan je opleider, de onderwijsmedewerker en je teamleider met de geplande terugkeerdatum. Meer informatie staat op het formulier.

In de cao vind je de landelijke afspraken over het opnemen van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Je meldt zelf je zwangerschap bij de SBOH. Hier vind je ook meer informatie. In geval van ziekte bij aanvang van het zwangerschapsverlof zijn afspraken gemaakt met de SBOH.

Gebruik voor het aanvragen van ouderschapsverlof het formulier aanvraagformulier ouderschapsverlof.

Herintreders

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in een van de registers van de RGS verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald. Herintreders kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe inschrijving nadat zij aan de scholingseisen hebben voldaan. Voor meer informatie over deze situatie, zie Individueel scholingsprogramma herintreders en Model scholingstraject hertintreders.