Procedures

Ziekte/afwezigheid

Als je ziek bent, dan dien je dit voor 8.30 uur te melden bij de SBOH via de elektronische verzuimmelder én bij de opleider. In geval dat de eerste ziektedag samenvalt met een onderwijsdag ook afmelden bij de groepsbegeleider. De SBOH meldt de aios voor 9.00 uur ziek bij het opleidingsinstituut. Je meldt je zelf tijdig beter bij de opleider en bij de SBOH. Als aios heb je te maken met een cao waarin je rechten en plichten ten aanzien van verlof en verzuim zijn geregeld. Bovendien heeft de SBOH een specifiek verzuimprotocol vastgesteld.

E-portfolio

Maak gebruik van de werkwijze e-portfolio voor de huisartsopleiding en bekijk de instructiefilmpjes via Huisartsopleiding Nederland. Ook kan je gebruik maken van de  Supportersite van het E-portfolio.

Vakantie

Bij het opnemen van vakantiedagen heb je zowel te maken met je aanstelling bij de SBOH, als met je onderwijsverplichtingen, zoals geformuleerd in het instituutsreglement van de opleiding. Je dient je vakantieplanning ruim van tevoren te bespreken met je groepsbegeleiders en je opleider.


Let op! In de eerste drie maanden van het eerste jaar en de eerste maand van het derde jaar mag je geen vakantie opnemen. Je hebt ook tijdens de eerste twee weken van je SEH-stage de verplichting aanwezig te zijn!

Zwangerschap/ouderschapsverlof

Als je zwanger bent, bespreek je de consequenties voor het vervolg van je opleiding met je opleider en groepsbegeleider. Om je opleiding goed te organiseren geef je je geplande verlof zo spoedig mogelijk door aan de coördinator planning & logistiek en aan de onderwijsmedewerker van jouw groep. Je ontvangt van de coördinator het formulier Zwanger­schaps­­plan­ning jaar 1 en 3 en stuurt dit uiterlijk in de 24ste zwangerschapsweek retour. Uiterlijk een maand voordat je weer terugkeert van het zwangerschapsverlof stuur je een bericht aan je opleider, de onderwijsmedewerker en je teamleider met de geplande terugkeerdatum. Meer informatie staat op het formulier. In overleg met de opleider wordt bepaald of je in dezelfde praktijk terugkeert of niet.

In de cao vind je de landelijke afspraken over het opnemen van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Je meldt zelf je zwangerschap bij de SBOH. Hier vind je ook meer informatie. In geval van ziekte bij aanvang van het zwangerschapsverlof zijn afspraken gemaakt met de SBOH.

Gebruik voor het aanvragen van ouderschapsverlof het formulier aanvraagformulier ouderschapsverlof.

Herintreders

Een herintreder is een arts die opnieuw om inschrijving in een van de registers van de RGS verzoekt, nadat de betreffende registratie eerder is doorgehaald. Voor meer informatie over deze situatie, zie de website van de RGS.