Probleemgedrag

Bij tachtig procent van de patiënten met dementie komt probleemgedrag voor: agitatie of agressie, psychose, depressie en apathie. Dit gedrag komt voort uit de ziekte zelf (dementie of delier). Maar ook lichamelijke factoren spelen een rol, zoals pijn of factoren die te maken hebben met de leefomgeving. Probleemgedrag leidt tot een lagere kwaliteit van leven van de cliënt. Ook is het belastend voor verzorgend personeel en mantelzorgers. Goede herkenning van de symptomen en diagnostiek is daarom van belang.

Onderzoeken Probleemgedrag

Momenteel lopen binnen het UNO-UMCG onderzoeken naar de relatie tussen slaap en probleemgedrag en geluid en probleemgedrag. Daarnaast doen we onderzoek naar psychosociale en andere niet-medicamenteuze interventies, zoals verbetering van de geluidsomgeving. Hoewel psychosociale interventies de voorkeur hebben, wordt in de praktijk bij probleemgedrag nog teveel onjuist psychofarmaca voorgeschreven. Lopende projecten over vermindering van onjuist psychofarmacagebruik komen aan bod bij het thema Medicatieveiligheid.

Themagroep Probleemgedrag
Bekijk wie er in de themagroep Probleemgedrag zitten >

Bekijk ook:
Kennisthema's UNO-UMCG >