Probleemgedrag

Coördinator: prof. dr. S.U. Zuidema

Bij 80% van de patiënten met dementie komt probleemgedrag voor. Het gaat hierbij om agitatie/agressie, maar ook over psychose, depressie en apathie. Dit gedrag komt voort uit de ziekte zelf (dementie of delier), maar ook lichamelijke factoren zoals pijn of factoren die te maken hebben met de psychosociale omgeving spelen een rol. Goede herkenning van de symptomen en diagnostiek is daarom van belang. Hier op volgend heeft het onderzoek naar de oorzaak van probleemgedrag en de behandeling van probleemgedrag via psychosociale interventies significante praktische implicaties.

Onderzoeksthema's

  1. Definiëren en adequaat meten van probleemgedrag, zoals agitatie en agressie of andere neuropsychiatrische symptomen
  2. Het effect van psychosociale interventies bijvoorbeeld muziektherapie