Preventieve cardiovasculaire medicatie (literatuuronderzoek)

Preventieve cardiovasculaire medicatie bij patiënten met dementie: zinvol? 

Achtergrond onderzoek
Cardiovasculair risicomanagement is belangrijk om hartinfarcten en beroertes te verminderen. Implementatie van bestaande richtlijnen bij patiënten met dementie in het verpleeghuis is echter gecompliceerd. Bij patiënt en familie staat meestal bevordering van de levenskwaliteit op de voorgrond en niet levensverlenging. Daarnaast leidt gebruik van cardiovasculaire medicatie vaak tot bijwerkingen en polyfarmacie. Bovendien is de effectiviteit van cardiovasculaire preventie bij patiënten met gevorderde dementie niet aangetoond. Toch ervaren specialisten ouderengeneeskunde moeite om deze medicatie te staken.

Doel
Verantwoord gebruik bevorderen van cardiovasculaire medicatie bij patiënten met dementie in het verpleeghuis.

Methode
Literatuuronderzoek naar de werkzaamheid van preventieve cardiovasculaire medicatie (bloeddrukverlagers, bloedverdunners en cholesterolverlagers) bij kwetsbare ouderen met een korte levensverwachting. Daarnaast onderzoeken inventariseren naar wat er gebeurt als kwetsbare ouderen met deze preventieve medicatie stoppen.

Fase
Dit literatuuronderzoek is afgerond. Lees het artikel in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde over dit onderzoek (februari 2018) >

Deelnemers UNO-UMCG
Zonnehuisgroep Noord
Triviummeulenbeltzorg
Treant

Onderzoekers
Annette Jansma, aios ouderengeneeskunde
Dika Luijendijk, senior onderzoeker

Contact
Dika Luijendijk (h.j.luijendijk@umcg.nl)

Meer informatie
Artikel in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde over dit onderzoek (februari 2018)