Praktische informatie

Hoeveel tijd kost het AHON-registratiepraktijken om de data te uploaden?

Heel concreet: meewerken aan de AHON-database kost huisartsenpraktijken niet meer dan een uur per kwartaal. Met één druk op de knop stuurt de huisarts of praktijkassistent gegevens naar de AHON-database. Daarnaast is het belangrijk om (nieuwe) patiënten te informeren over de AHON-database, waarbij praktijken gebruik kunnen maken van communicatiematerialen die het AHON beschikbaar stelt.  Uit de ervaringen van deelnemende AHON-registratiepraktijken kost het geheel de huisartsenpraktijk weinig tijd.

Hoe staat het met de privacy?

Om de gegevens goed en veilig te kunnen opslaan en daarmee te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de privacy, is de infrastructuur rondom de database onlangs vernieuwd. In nauwe samenwerking met een jurist is er een toekomstbestendige infrastructuur ontwikkeld die het volledige proces omvat van het verzamelen, opslaan, beheren en het beschikbaar maken van de data voor onderwijs, opleiding en onderzoek. Dankzij deze vernieuwing is er ruimte ontstaan om nieuwe huisartsenpraktijken op te nemen in het netwerk.

Informatiemateriaal voor patiënten

Het AHON zorgt voor diverse materialen om uw patiënten te informeren. Daarnaast ontwikkelt het AHON samen met de deelnemende huisartsen een passend (bij)scholingsprogramma voor huisartsen en andere praktijkmedewerkers, bijvoorbeeld over registreren en coderen.

Samenwerkingspartner worden?

Meld u meteen aan als AHON-registratiepraktijk via ahon@umcg.nl

Vragen? Neem contact op met:

  • Karin Slotman, AHON coördinator, 06 52 72 46 54 (ma-do)
  • Feikje Groenhof, AHON-database coördinator, 06 44 57 27 92 (ma, di, do)