Praktische informatie

Wat is de meerwaarde voor een deelnemende huisartsprakijk?

AHON-database levert interessante informatie ook voor de deelnemende huisartspraktijk. Inzichten waarmee de huisarts zijn/haar dagelijkse werk en praktijkvoering op peil kan houden én verbeteren. Verdiepende spiegelinformatie, interessante feedback en benchmark gegevens en nieuwe wetenschappelijke kennis.

De data kunnen ook worden gebruikt voor subsidieaanvragen en projectvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie in de huisartsenpraktijk (geïnitieerd vanuit de praktijk zelf of vanuit de afdeling).

Lees ook: Wat levert de AHON-database op?

Hoeveel tijd kost het AHON-registratiepraktijken om de data te uploaden?

Heel concreet: meewerken aan de AHON-database kost huisartsenpraktijken erg weinig tijd. Met één druk op de knop stuurt de huisarts of praktijkmanager/praktijkassistent eenmaal per kwartaal de gegevens naar de AHON-database. Dat kost enkele minuten per kwartaal. Daarnaast is het belangrijk om (nieuwe) patiënten te informeren over de AHON-database, waarbij praktijken gebruik kunnen maken van communicatiematerialen die het AHON beschikbaar stelt.

Hoe staat het met de privacy?

Om de gegevens goed en veilig te kunnen opslaan en daarmee te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de privacy, is de infrastructuur rondom de database onlangs vernieuwd. In nauwe samenwerking met een jurist is er een toekomstbestendige infrastructuur ontwikkeld die het volledige proces omvat van het verzamelen, opslaan, beheren en het beschikbaar maken van de data voor onderwijs, opleiding en onderzoek. Dankzij deze vernieuwing is er ruimte ontstaan om nieuwe huisartsenpraktijken op te nemen in het netwerk.

Informatiemateriaal voor patiënten

Het AHON zorgt voor diverse materialen om uw patiënten te informeren. Daarnaast ontwikkelt het AHON samen met de deelnemende huisartsen een passend (bij)scholingsprogramma voor huisartsen en andere praktijkmedewerkers, bijvoorbeeld over registreren en coderen.

Samenwerkingspartner worden?

Meld u meteen aan als AHON-registratiepraktijk via ahon@umcg.nl

Meer informatie over:

Wat doet een AHON-registratiepraktijk?
Informatie voor patienten.
Van zorggegevens naar dataset.

Vragen? Neem contact op met:

  • Nynke Schouwenaars, AHON coördinator, 06 527 246 54 (ma, di, do)
  • Feikje Groenhof, AHON-database coördinator, 06 256 471 45 (ma, di, do)