Onderzoek

POPPS

 • Verzakkingsklachten in de huisartspraktijk: de effecten van bekkenfysiotherapie en pessariumbehandeling

  Achtergrond

  Een verzakking van de bekkenorganen (genitale prolaps) is een aandoening die met name bij oudere vrouwen voorkomt. De aandoening kent verschillende stadia van ernst en kan een groot aantal, deels typische maar deels ook aspecifieke klachten veroorzaken. Zeer waarschijnlijk zoekt slechts een klein deel van de vrouwen met klachten hiervoor hulp. De huisarts behandelt driekwart van de vrouwen die zich melden met prolapsklachten zelf. Er is weinig tot geen evidence over de meest toegepaste behandelingsopties in de huisartspraktijk: het aanmeten van een pessarium en bekkenfysiotherapie.

  Doelstelling

  Het doel van de studie is het onderzoeken van het effect van conservatieve, niet-chirurgische behandelingen van een prolaps van de bekkenorganen in een randomized clinical trial. De te onderzoeken behandelingen, bekkenfysiotherapie en pessariumtherapie, beogen het verminderen van de klachten ten gevolge van een prolaps, het verbeteren van de functie van de bekkenbodemspieren, zo mogelijk het voorkómen dat de prolaps verergert en het voorkomen of uitstellen van chirurgische ingrepen. Het onderzoek richt zich op de leeftijdsgroep met de hoogste prevalentie en incidentie van verzakkingsklachten, dat wil zeggen postmenopauzale vrouwen.

  Vraagstelling

  1. Wat zijn de effecten en de kosten van een behandeling met bekkenfysiotherapie vergeleken met afwachten bij oudere vrouwen die een lichte tot milde prolaps hebben van de bekkenorganen?
  2. Wat zijn de effecten en de kosten van een behandeling met bekkenfysiotherapie vergeleken met een pessariumbehandeling bij oudere vrouwen met een matige tot ernstige prolaps van de bekkenorganen?

  Onderzoeksopzet

  De opzet van het onderzoek is een prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial in huisartspraktijken.

  Vanwege de verwachte onderbehandeling van prolapsklachten door barrières om hulp te vragen, worden alle vrouwen in de betreffende leeftijdsgroep actief benaderd.

  Startdatum project

  1 april 2009

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Externe samenwerking binnen het UMCG met de afdelingen gynaecologie en urologie; buiten het UMCG met bekkenfysiotherapeuten in de regio

  Financiering

  Programma Alledaagse Ziekten van ZonMw 

  Meer weten?

  Janny Dekker, huisarts/projectleider

  T 050-3616725 E j.h.dekker@umcg.nl

  Projectgroep

  Prof. dr. M.Y. Berger – huisarts, promotor

  Drs. C.M.C.R. Panman – AIOTHO/promovendus

  Contact

  Mw. dr. J.H. Dekker – j.h.dekker@umcg.nl