Onderzoek

PION

Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist rondom de diagnose kanker

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 mei 2015 – 1 september 2020

Status van het project

Lopend

Financiering

Stichting Stoffels-Hornstra

Achtergrond

De zorg voor patiënten met kanker is complex en er zijn veel zorgverleners bij betrokken. Zowel huisartsen als specialisten ervaren problemen in de communicatie. Zo zijn ze ontevreden over elkaars brieven. Inadequate communicatie kan leiden tot suboptimale zorg.

Doelstelling

In kaart brengen hoe de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en specialisten rondom de diagnose kanker verbeterd kan worden.

Vraagstelling

Welke informatie wordt uitgewisseld tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan en tijdens de start van de behandeling van mamma-, colorectaal en longcarcinoom?

 

Wat is de consensus onder huisartsen, specialisten en patiënt(vertegenwoordigers) over de gewenste informatie-uitwisseling?

Onderzoeksopzet

Kwalitatief dossieronderzoek

Delphiprocedure

Belangrijke publicaties

Stegmann ME et al. Correspondence between primary and secondary care about patients with cancer: a qualitative mixed-methods analysis. European Journal of Cancer Care. Accepted for publication.

Samenwerking

UMCG (Groningen)

Treant Zorggroep (Emmen)

Sint Antoniusziekenhuis (Sneek)

Projectgroep en contact

Drs. M.E. (Mariken) Stegmann – Aios huisartsgeneeskunde, PhD student (m.e.stegmann@umcg.nl)

Dr. J. (Jan) Schuling, Oud-huisarts

Dr. J. (Jiska) Meijer, Huisarts

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider

Meer weten?