Onderzoek

PION

 • Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist rondom de diagnose kanker

  Achtergrond

  De zorg voor patiënten met kanker is complex en er zijn veel zorgverleners bij betrokken. Zowel huisartsen als specialisten ervaren problemen in de communicatie. Zo zijn ze ontevreden over elkaars brieven. Inadequate communicatie kan leiden tot suboptimale zorg.

  Doelstelling

  In kaart brengen hoe de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en specialisten rondom de diagnose kanker verbeterd kan worden.

  Vraagstelling

  - Welke informatie wordt uitgewisseld tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan en tijdens de start van de behandeling van mamma-, colorectaal en longcarcinoom?

  - Wat is de consensus onder huisartsen, specialisten en patiënt(vertegenwoordigers) over de gewenste informatie-uitwisseling?

  Onderzoeksopzet

  - Kwalitatief dossieronderzoek

  - Delphiprocedure

  Startdatum project

  1 mei 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UMCG (Groningen)

  Treant Zorggroep (Emmen)

  Sint Antoniusziekenhuis (Sneek)

  Financiering

  Stichting Stoffels-Hornstra

  Meer weten?

  Projectgroep

  Volgt

  Contact

  Mariken Stegmann – m.e.stegmann@umcg.nl