Koppelingsproces

Koppelingsproces aios – huisartsopleiders (1e en 3de jaars)

In 2017 is een pilot gedaan om het koppelingsproces te vernieuwen. Er is ervaring opgedaan met verschillende manieren van koppelen en deze zijn afgestemd met zowel opleiders als aios. Het streven was om beide partijen meer keuze te bieden, waarbij de tijdsinvestering zo beperkt mogelijk wordt gehouden. De uitkomst van de pilot was dat is besloten om te gaan koppelen met behulp van een digitale kennismaking.

Hoe gaat koppelen door middel van digitale kennismaking?

Dit verloopt volgens een aantal stappen:

 1. De opleiding stelt koppelingsgroepen samen van gelijke aantallen aios en opleiders. Minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers (deze groepen variëren van 5 aios en 5 opleiders tot 12 aios en 12 opleiders). Een groep met minder dan 5 aios wordt handmatig gekoppeld.
 2. Via een digitaal platform ontvangen de aios het Leerwerkplan (LWP) van de opleiders en de opleiders ontvangen het profiel van de aios.
 3. Zowel aios als opleiders geven hun voorkeur aan, waarbij opleiders de profielen van de aios met een rapportcijfer beoordelen en de aios de opleiders in een ranking zet op basis van de leerwerkplannen. (Om de waarde van het rapportcijfer enigszins te relativeren is het goed om te weten dat landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er nauwelijks een correlatie bestaat tussen de hoogte van het rapportcijfer en de tevredenheid over de koppeling na verloop van tijd).
 4. Met behulp van een computerprogramma (Stable marriage Algoritme), wordt voor de hele groep de beste match gemaakt op basis van de rapportcijfers (profiel aios) en ranking (leerwerkplan opleider). De uitkomst is voor de groep de beste uitkomst, individuele wensen komen soms niet uit.
 5.  Elk kwartaal wordt er een koppelingsronde gedaan (maart, juni, september en december). 
 6. 1e Jaars aios worden alleen in maart en september gekoppeld omdat zij op dat moment instromen in de opleiding.
 7. Na deze koppelingsprocedure kan als vanouds het kennismakingsgesprek worden gepland door de aios en de opleider.

Van belang voor aios

 • De aios geeft in elk geval een veto (= een 0) bij de volgende situaties:
  • als een 3de jaars aios in het 1e jaar al gekoppeld is geweest aan de opleider.
  • als een aios een andere relatie met de opleider heeft, bijvoorbeeld als familielid of als eigen huisarts.
  • of een ander voor hem/haar “zeer zwaarwegend bezwaar”
  • De aios moet minimaal één keer in zijn/haar opleiding, dus óf in het 1e óf in het 3de jaar, gekoppeld zijn aan een opleider die verbonden is aan een grootschalige huisartsendienstenstructuur. De aios stuurt dit met het geven van een veto.
 • De aios kan in zijn/haar score de reisafstand laten meewegen als dat voor hem/haar een belangrijk criterium is.
 • Aios die graag op een eiland opgeleid willen worden wordt verzocht dit aan te geven voor afgaand aan de koppeling.

Belangrijke aspecten rond koppeling

De uitgangspunten in dit nieuwe koppelingsproces:

 • Er zijn twee opleidingslocaties met de daarbij behorende opleidingsregio’s: één voor Groningen en één voor Zwolle. De opleidingspraktijken zijn ingedeeld op basis van hun postcode.
  Aios worden door Huisartsopleiding Nederland geplaatst in één van beide opleidingsregio’s. Dit geldt voor zowel het 1ste, 2de als het 3de jaar van de opleiding.
 • Opleiders op de eilanden worden handmatig gekoppeld.
 • Startende opleiders krijgen twee keer een 1ste jaars aios omdat dit aansluit bij het opleiderscurriculum van de opleider. Dit geldt ook voor duo-opleiders, één van hen is het ene jaar hoofdopleider en de andere het volgende jaar.
 • We streven ernaar dat elke opleider iedere 1,5 jaar een aios heeft zodat de opleiders hun opleidersvaardigheden op peil kunnen houden. Dit betekent dat de “pauzes” tussen de aios over alle opleiders verdeeld worden.
 • De opleider mag niet meer dan één aios tegelijk opleiden.
 • In de procedure wordt geen rekening gehouden met wensen op het gebied van fulltime en parttime werkende aios en opleiders. Deze informatie staat in het profiel van de aios en het LWP van de opleider. Aios en opleiders kunnen hier bij het scoren rekening mee houden. Vervolgens maken ze hierover zelf afspraken tijdens het kennismakingsgesprek.