Pijnverwerking bij dementie

Meer pijn bij geheugenproblemen?

Pijn komt vaak voor bij ouderen met dementie. Helaas kunnen ouderen met dementie meestal niet meer zelf aangeven dat ze pijn hebben. Bovendien is er bewijs dat het pijnsysteem zelf verandert bij dementie, waardoor mensen mogelijk gevoeliger worden voor pijn. Mensen met dementie zijn dus aan de ene kant mogelijk gevoeliger voor pijn en zijn tegelijkertijd minder goed in staat om aan te geven dat zij pijn hebben. Om onnodige pijn tegen te gaan, is het cruciaal om te onderzoeken hoe mensen met dementie en geheugenproblemen pijn verwerken en ervaren.


Doel
We willen graag onderzoeken hoe dementie en geheugenproblemen de verwerking van pijn beïnvloeden.

Methode
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
1. Testen om pijngevoeligheid te bepalen met behulp van warmte en druk. Pijn zal gemeten worden aan de hand van gezichtsexpressie (videobeelden) en we vragen om de pijn te beoordelen;
2. Neuropsychologische testen;
3. Een MRI-scan voor beelden van de hersenen.

Status onderzoek
Dit onderzoek loopt nog.

Wilt u meedoen?
Wilt u helpen bij het voorkomen en behandelen van pijn bij dementie? Geweldig! U kunt meedoen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent tussen de 60 en 85 jaar oud
  • U heeft geheugenproblemen (milde cognitieve stoornis)
  • Óf u heeft de diagnose dementie ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie of vasculaire dementie)
  • U lijdt niet aan claustrofobie
  • U heeft geen implantaten waardoor u niet in een MRI-scanner mag


Plaats en tijd
Het onderzoek vindt plaats in het UMCG in Groningen en duurt in totaal 2 tot 3 uur.

Financiële vergoeding
Deelnemers ontvangen een onkostenvergoeding van 80 euro.

Onderzoekers
Dr. Miriam Kunz, projectleider, onderzoeker UNO-UMCG
Steffie Bunk, promovenda Contact Steffie Bunk, s.f.bunk@umcg.nl

In dit onderzoek werkt het UNO-UMCG samen met de afdeling Neurologie van het UMCG, het Neuro-imaging Center (NIC) en het Medical Imaging Center (MIC).

Meer informatie
Lees ook het interview met onderzoeker dr. Miriam Kunz >