Onderzoek

Pijnverwerking bij dementie

 • Impact van dementie gerelateerde neurodegeneratie op pijn processen

  Achtergrond

  Hoewel de prevalentie van pijn hoog is bij ouderen met dementie, is het vermogen om deze pijn te rapporteren sterk verminderd. Behalve dat dementie het vermogen om pijn te communiceren aantast, zou het ook kunnen zijn dat het pijn systeem zelf is veranderd na verloop van tijd. Tot op heden zijn er weinig onderzoeken gedaan die gebruik maken van experimentele pijn om de nociceptieve verwerking van patiënten met dementie te onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken wezen verontrustend genoeg echter wel op een toegenomen reactie op pijn. Patiënten zouden dus aan de ene kant gevoeliger zijn voor pijn dan hun cognitief gezonde tegenhangers, terwijl ze aan de andere kant minder in staat zijn deze pijn te rapporteren. Om onnodige pijn tegen te gaan, is het cruciaal te onderzoeken hoe mensen met dementie pijn verwerken en ervaren, alsmede hoe ze er op reageren.

  Doelstelling

  Het doel is om te onderzoeken hoe dementie-gerelateerde neurodegeneratie (Alzheimer, fronto-temporale dementie en vasculaire dementie) pijn processen beïnvloedt.

  Vraagstelling

  Dit onderzoeksproject richt zich op de vraag hoe pijnverwerking mogelijk verandert in patiënten met dementie, waarbij expliciet gekeken wordt naar het effect van dementie subtype en het effect van de ernst van de dementie.

  Onderzoeksopzet

  Verschillende experimentele pijn paradigma’s zullen worden gebruikt bij patiënten met Alzheimer, fronto-temporale dementie en vasculaire dementie om te onderzoeken hoe de pijnverwerking bij deze patiënten verloopt. Deze paradigma’s maken het mogelijk om zowel pijn inhiberende als pijn faciliterende mechanismes te onderzoeken. Hiervoor worden druk en hitte stimuli van milde pijn intensiteit gebruikt. Subjectieve ratings, gezichtsexpressie en autonome reacties worden gebruikt als uitkomstmaat voor pijn. Door middel van MRI scans zullen pijn reacties dan worden gerelateerd aan structurele veranderingen in de grijze en witte stof.

  Startdatum project

  2 november 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  UMCG, Neurologie

  Neuroimaging Center (NIC)

  Medical Imaging Center (MIC)

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  dr. Miriam Kunz, projectleider

  Steffie Bunk, promovenda

  Contact

  Miriam Kunz (m.kunz@umcg.nl)